O graditelju Bioskopa Apolo iz 1924. godine

Vladimir Mitrović

August Najar, graditelj (Titel, 1883 – Ankara, Turska, 1932)

O životu i školovanju Augusta Najara (August Naujahr) do danas nije pronađeno niti prikupljeno mnogo podataka. Rođen je u Titelu 1883. godine gde je i sahranjen posle iznenadne smrti u turskoj prestonici Ankari. U bogatoj novosadskoj arhitvskoj građi, koja je pohranjena u Istorijskom arhivu Novog Sada, Najar se pominje u vremenskom periodu između 1920-1928. godine kao građevinar (graditelj, civilni neimar, zidarski majstor) što premalo govori o mestu i vrsti obrazovanja koja je mora sticati na samom prelazu vekova, verovatno u nekoj od prestonica tehničkog i graditeljskog obrazovanja Austro-Ugarske monarhije. U Novom Sadu u periodu svog kratkog boravka projektovao je nekoliko privatnih kuća i vila (u ulici Pavla Simića, 1927) stambenih zgrada (ulica Braće Ribnikara, 1925), manjih industrijskih postrojenja (Tvornica za proizvodnju hartije za izolaciju u Radničkoj ulici, 1926. kasnije srušena) i zanatskih radionica. Od većih, javnih objekata sa sigurnošću se može tvrditi da je Najar projektovao i podigao zgrada Obdaništa prostestanske dece (1922), smeštenu uz Protestansku crkvu u ulici Pap Pavla i zgradu bioskopa Apolo, objekta kasnije poznatog kao Bioskop Doma JNA, u neposrednoj blizini SNP-a, građenog između 1923-1924. godina. Posle 1928. godine u novosadskoj arhivskoj građi više se ne sreće njegovo ime što navodi na zaključak da je graditeljsku aktivnost nastavio u Ankari, gde je i preminuo 1932. godine kako stoji na njegovom spomeniku na titelskom katoličkom groblju.

Najerova graditeljska dela odlikuje se eklektičkim pristupom projektovanju, strogom geometrijskom podelom fasadnog platna i znatskom solidnošću izrade. Pripadao je malobrojnim, školovanim graditeljima koji su u Novom Sadu pronašli angažman u vremenu posle okončanja Prvog svetskog rata. Dok je projekt za bioskopsku salu rađen pod jakim uticajem eklektike i neostilova druge polovine XIX veka – u snažnim masama i čvrstom arhitektonskom ritmu, projekat za dečje obdanište zamišljen sasvim u duhu ukrasnog repertoara mađarske secesije. Ipak, sveden ukras plitkih profilacija, oštri zabati i naglašene, strme krovne ravni, asosiraju na lokalnu varijantu arhitekture Ar Nuov-a, severnjačke verzije Stila 1900-te godine. Po nepotvrđenim podacima August Najar je projektant i graditelj Gradske kuće u Titelu.

Planovi: Projekti za bioskop: IANS F.150.24970/1923; Građevinska dozvola za obdanište: IANS F.150.21212/1922.

Dokumenti: D. Stupar, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1919-1941), Katalog dokumenata (1919-1925) sv. I, Istorijski arhiv Novog Sada, Novi Sad 1987. (Dokumenti br. 263, 450, 459, 595, 635, 723, 742, 830, 998); D. Stupar, R. Terljuk, Gradsko poglavarstvo – Novi Sad (1919-1941), Katalog dokumenata (1926-1927) sv. II, Istorijski arhiv Novog Sada, Novi Sad 1988. (Dokumenti br. 38, 136, 846, 1157)

Posted in Blog, Post.