David Popović

David Daka Popović (Novi Sad, 28. XII 1886 – Novi Sad, 17. II 1967) rođen je u Novom Sadu gde je stekao osnovno obrazovanje. Gimnaziju je pohađao u Segedinu, a kao […]

više...

Oskar Pakvor

Oskar Pakvor (Novi Sad, 25. VII 1902. – SSSR 2. IV 1946.) završio je Realnu gimnaziju u Vršcu a potom i Visoku tehničku školu u Beču čime je dobio zvanje arhitekte. U gradu se […]

više...

Pavle Cocek

Pavle Cocek (Novi Sad, 19. VI 1904 – SSSR, 1947) poslednji je u nizu graditelja iz poznate novosadske porodice koja je generacijama davala priznate neimare. Rođen u Novom Sadu, Cocek je […]

više...

Nikola Handler

Nikola Handler (Novi Sad, 1890 – Novi Sad, 1932) je graditelj koji je nesrećnim slučajem okončao život na samom početku profesionalne karijere. Studije arhitekture je verovatno pohađao u nekom od tadašnjih […]

više...

Mihajlo Plavec

Mihajlo Plavec (Bački Petrovac, 3. VII 1879 – Novi Sad, 15. XII 1944) rođen je u Bačkom Petrovcu u zanatlijskoj porodici graditelja – tesara. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mestu, a […]

više...

Dragiša Brašovan

Arhitekta Dragiša Brašovan (Vršac, 25. V 1887 – Beograd, 7. IV 1965) najveće je ime srpske međuratne arhitekture. Rođen je u Vršcu gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Studije arhitekture pohađao […]

više...

Milan Sekulić

Milan Sekulić (Sremska Mitrovica, 7. III 1895 – 1970, Beograd) po završetku gimnazije u Novom Sadu 1913. odlazi na studije u Budimpeštu, kao stipendista Tekelijuma. Na Građevinskom odseku Tehničkog fakulteta 1914. završava […]

više...

Đorđe Tabaković

Đorđe Tabaković (Arad, 3. V 1897 – Novi Sad, 1. IX 1971) nesporno je najveće ime novosadske moderne arhitekture. Pripada plejadi prvih srpskih arhitekata koji su prihvatili moderni internacionalni stil unutar koga […]

više...

Lazar Dunđerski

  Lazar D. Dunđerski (Srbobran, 1881 – Opatija, 1952) pripada širem krugu poznate veleposedničke porodice. Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u centrima južnih delova Monarhije. Po okončanju studija arhitekture […]

više...

Danilo Kaćanski

Danilo Kaćanski (Srbobran, 14. III 1895 – Novi Sad, 27. I 1963) rođen je u zemljoradničkoj porodici u Srbobranu. Školovao se u rodnom mestu, Novom Vrbasu i Bratislavi, na srpskom, nemačkom […]

više...