Baumhorn Lipot

Baumhorn Lipot (Kisber, 1860 – Budimpešta, 1932), najprisutniji je peštanski arhitekata u Vojvodini, posebno u Novom Sadu. Lipot je diplomirao na Visokoj tehničkoj školi u Beču kod profesora Forštala Keninga. Duže vreme po okončanju studija, provešće u birou proslavljenog Odina Lehnera. Od 1894. radi samostalno vodeći svoj privatni arhitektonski biro. Tokom čitave graditeljske karijere učestvovao je i često pobeđivao na više javnih arhitektonskih konkursa. Izveo je veći broj objekata za kolektivno stanovanje i javnih zgrada, škola, banaka i ostalih javnih ustanova. Manje stambene palate Lipot će projektovati po provincijama Monarhije koje je obilazio i dobro poznavao. Ipak  će ostati upamćen prvenstveno kao projektant sinagoga; podigao je preko dvadeset sinagoga širom srednje Evrope. Jedna od prvih bila je sinagoga u Zrenjaninu. Svečano je osvećena u avgustu 1896, a porušena u leto 1941. za vreme okupacije. Bila je to bazilikalna građevina skladnih proporcija sa velikom kupolom. U početku su Lipotove sinagoge građene u tzv. mavarskom stilu, sa dosta kitnjastog arhitektonskog ukrasa. Hramovi koje će kasnije graditi, u vremenu od 1902 do 1908, u Rijeci, Segedinu, Budimpešti i Novom Sadu, nešto su smirenijeg volumena i bez suvišnog arhitektonskog ukrasa. U Novom Sadu Lipota srećemo od 1904. kada je projektovao i podigao zgradu Štedionice na centralnom gradskom trgu. Koristeći zatečenu zgradu, tačnije njene temelje, Lipot uz tehničke novine u gradu promoviše i nove secesijske ideje o izgledu objekta i novi program dekoracije. Plitki plastični ukras nije smešten samo oko otvora već je skladno raspoređen po čitavoj fasadi. Armirana međuspratna konstrukcija jedna je od prvih te vrste u gradu. Najvelelepnije Lipotovo delo u Novom Sadu je kompleks sinagoge koji čine zgrada hrama, škola i Jevrejska opština. Sinagoga i dve susedne zgrade projektovane su 1906, a izgrađene 1909. godine. Novosadska sinagoga (Aškenaskog obreda Neološkog rituala) jedna je od najvećih u ovom delu Evrope. Građena kao trobrodna bazilika, sinagoga ima kupolu raspona 13 m, koja se uzdiže na visini od 40 m. Otvori u višim zonama hrama ukrašeni su sa oko 300 m2 dekorativnih vitraža. Tokom 1908. Lipot u Novom Sadu gradi dve velike stambene zgrade – Menratovu palatu i palatu advokata Tomina. Obe građevine izvedene su u secesijskom maniru gradskih palata srednje Evrope. Arhitekta Baumhorn Lipot je najpoznatiji predstavnik stila mađarske secesije koji je gradio u Novom Sadu.