Karte grada

Planovi Petrovaradina i Novog Sada[1]

XVII vek

1) Plan utvrđenja Varadin (1693)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 350.

2) Opsadni plan Varadina (1694)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 351.

3) Plan proširenja donje tvrđave Varadina (1694-97)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 352.

4) Petrovaradin i Novi Sada (1698)

Izvor: Spomenica grada Novog Sada, 195; Pušić, 64.

XVIII vek

 1) Plan gornje i donje tvrđave (oko 1700)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izbor: R. Šmit, 353.

2) Petrovaradin i Novi Sad (1716)

Izvor: Spomenica grada Novog Sada, 195; Pušić, 56.

3) Plan Varadina (1716)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 354.

4) Plan Varadina (1720)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 355.

5) Plan varadinske tvrđave (1722)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 356.

6) Plan Novog Sada (173…)

Izradio inženjer: Caltschmidt

Originalan naziv: ”Plan Uber die so ganante Peterwardener Schantz oder Raitzen”

Izvor: Istorijsko odeljenje Muzeja Vojvodine inv. br. 129.

7) Plan Novog Sada (1745)

Izvor: Lj. Pušić, 67, 168.

8) Plan Petrovaradinskog šanca i komorskog trgovišta sa pripadajućim pustarama i poljima (1748)

Državni arhiv u Budimpešti (T. 1. Del. Aed. Fasc. 1. No. 53)

Izvor: M. Gobec, 296.

9) Raportni plan za proširenje donje tvrđave u Petrovaradinu (1753)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 358.

10) Karta Novog Sada sa Petrovaradinom (1764)

Originalan naziv: ”Mappa des der kuniglichen Fraistadt Neusatz”

Zbirka karata Rukopisnog odeljenja Biblioteke Matice srpske inv. br. 703.

Izvor: Lj. Pušić, 69.

11) Plan završnih utvrđenja Varadina (1766)

Zbirka karata Vojnog arhiva u Beču

Izvor: R. Šmit, 361.

12) Karta terena i zemljekoja pripada slobodnom kraljevskom gradu Novom Sadu (1764)

Autor: Georg Tomerlin

Državni arhiv – planoteka u Budimpešti (S. 11. Kom. Terk. No. 476a)

Izvor: M. Gobec, 296.

13) Novi Sada sa okolinom – detalj mape (1784)

Izvor: Monografija Novog Sada, 50; Lj. Pušić, 69.

XIX vek

 1) Novi Sad sa pripadajućom teritorijom (1805)

Sečenji biblioteka u Budimpešti (1133. TM. 183)

Izvor: M. Gobec, 299.

2) Plan Novog Sada (1845)

Originalni naziv: ”Plan der Festung Peterwardein k. Koen. Freidstadt Neusatz mit naechsen umgebungen v. Lieut”

Autor: Aleksander Koczicka

Osterreichisches Staatarchiv, Kriegsarchiv, Wien (G I h, 497)

Izvor: Lj. Pušić, 80.

3) Skica Petrovaradina i Novog Sada (1849)

Zbirka rukopisnog odeljenja Biblioteke Matice srpske

Izvor: Lj. Pušić, 57.

4) Plan Novog Sada (1862)

Originalan naziv: ”Plan der Fastung Peterwardein sammt Umgebung”

Osterreichisches Staatarchiv, Kriegsarchiv, Wien (G I h, 498)

Izvor: Lj. Pušić, 97.

5) Plan Novog Sada (1862)

Originalan naziv: ”Plan zum verschanttzen Lager von Neusatz, 1862”

Osterreichisches Staatarchiv, Kriegsarchiv, Wien (Gst I 47-B)

Izvor: Lj. Pušić, 160.

6) Plan Novog Sada i Petrovaradina (1884)

Originalan naziv: ”Neusatz und Peterwardein, 1884”

Biblioteka Matice srpske Gk 43-2422

7) Nacrt slobodne kraljevske varoši Novog Sada (1885)

Autor: Jozef Sauter

Muzej Grada Novog Sada; Biblioteka Matice srpske Pg V 6.

Izvor: Lj. Pušić, 99.

8) Novi Sad i Petrovaradin (1891)

Originalni naziv: ”Neusatz und Peterwardein, 1891.”

Biblioteka Matice srpske Gk II 49-2422

9) Karta slobodnog kraljevskog grada Novog Sada i njegovog atara (1896)

Autori: Mernička kancelarija Stevana Slavnića i Leopolda Bercelera (izdanje za građane)

Izvor: Branik, Novi Sad, 6. februara 1896.

Prva polovina XX veka

 1) Plan slobodne kraljevske varoši Novog Sada (1900)

Autor: mernik Karolj Junker

Razmera 1: 7200

Sečenji bibliteka u Budimpešti (TM. 10530)

Izvor: M. Gobec, 298.

2) Plan slobodne kraljevske varoši Novog Sada (190?)

Originalni naziv: ”Ujvidek szabad kiraly varos terkepe”

Autor: mernik Karolj Junker

Biblioteka Matice srpske Pg III *4

3) Plan Novog Sada (1919)

Originalni naziv: ”Ujvidek, antnezetiterkape, 1:10000, 1919.”

Fotodokumetacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

4) Plan grada Novog Sada (1929)

Sastavio: Gradski građevinski odeljak

Biblioteka Matice srpske Pg III 16 * 4

5) Plan grada Novog Sada (1929)

Autor: Svirčević

Biblioteka Matice srpske Pg III * 4

6) Plan o načinu zidanja na Malom Limanu, Novi Sad (1929)

Biblioteka Matice srpske Pg IV * 4

7) Pregledni plan opštine grada Novog Sada (1930)

Biblioteka Matice srpske Pg III 42 * 4

8) Opština Novi Sad (193?)

Autor: Stevan Fodor

Biblioteka Matice srpske Pg III 18 * 4

9) Plan slobodne kraljevske varoši Novog Sada (193?)

Originalni naziv: ”Ujvidek sz. Kir. Varos tekepe, Ujvidek, 193?

Biblioteka Matice srpske Pg III 19 * 4

10) Pregledni plan opštine grada Novog Sada (1936)

Biblioteka Matice srpske Pg III 19 * 4

11) Projekat za idejni regulacioni plan grada Novog Sada (1937)

Autor: arh. Bransko Maksimović

Izvor: B. Maksimović, Novi Sada danas i sutra, Novi Sad, 1938; Pušić, 124.

12) Regulacioni plan Novog Sada (1941)

Autor: arh. Juraj Najdhart

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

(plan se do sredine 80-ih nalazio u nekoj od kancelarija gradske uprave)

13) Plan namena površina Novog Sada (1941)

Autor: arh. Đerđ Korompai

Izvor: časopis Epiteset No. 2, Budapest, 1941.

Druga polovina XX veka

 1) Pregledni plan grada Novog Sada (1945)

Biblioteka Matice srpske Pg III 78 * 4

2) Generalni urbanistički plan Novog Sada – detaljni prikaz izgradnje (1950)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada; Pušić, 141.

Urbanistički zavod Srbije, arh. Dimitrije Marinković 1946-1950

3) Generalni urbanistički plan Novog Sada – shematski prikaz (1950)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada; Pušić, 140.

4) Pregledni plan Novog Sada (1952)

Biblioteka matice srpske Pg III 52 * 4

5) Generalni urbanistički plan Novog Sada (1955)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

6) Generalni urbanistički plan Novog Sada (1963)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

7) Novi Sad (1972)

Autor: Vladimir Kurjakov

Biblioteka Matice srpske Pg III 46 * 4

8) Generalni urbanistički plan Novog Sada (1974)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

9) Generalni urbanistički plan Novog Sada (1985)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

10) Generalni urbanistički plan Novog Sada (199  )

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

11) Generalni urbanistički plan Novog Sada do 2021. (2001)

Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada

[1] Izvori: Spomenica grada Novog Sada, Istorijsko društvo u Novom Sadu, Sremski Karlovci, 1933; Branislav Maksimović, Novi Sada danas i sutra, Novi Sad, 1938; Rudolf R. Šmit, Varadin, Vojvodina II, Novi Sad, 1939, 350-363; Boško Petrović, Monografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 1962; Milan Gobec, Magistrat slobodnog kraljevskog grada Novog Sada (1748-1918), Zbirka planova i mapa, Istorijski arhiv Novog Sada, Novi Sad, 1985; Ljubinko Pušić, Urbanistički razvoj gradova u Vojvodini u XIX i prvoj polovini XX veka, Matica srpska, Novi Sad, 1987; Biblioteka Mative srpske – Zbirka karata Rukopisno odeljenje; Fotodokumentacija Urbanističkog zavoda Novog Sada; Dokumentacija Vladimira Mitrovića.