Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Orion art, Beograd, 2018.

(129 str.: ilustr.; 24 cm)

ISBN 978-86-6389-087-9

Cena: 1000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Arhitektura Alberta Špera ostaće upamćena kao vrhunac ujedinjenja društvenog poretka i graditeljstva. Kasnija tumačenja, ne mogašvi se osloboditi ideološkoj naboja, nisu na pravi način posmatrala pojavu kakvu, bez sumlje, predstavlja Šper i njegovo graditeljstvo. Dugo je vremena trebalo proći da bi se uvidela veza njegove arhitekture sa nemačkim graditeljstvom XIX veka, prvenstveno Šinkelom i arhitektima njegovog kruga. Uvek je posmatrana kao sastavni deo nemačke ratne mašine koja je težila porobljavanju i ostavanju drugih naroda i njihovih teritorija.

Sadržaj: Društvene prilike / Umetnost nacističkog perioda / Moderna arhitektura i nacizam / Totalitarizam u arhitekturi tridesetih godina / Pol Ludvig Trost / Život i delo Alberta Špera / Partijsko polje u Nirnbergu / Nemački paviljon na svetskoj izložbi / Vajarski atelje u Bavarskoj / Nova kancelarija Rajha / Urbanistički planovi za novu prestonicu / Veliki projekti / Zaključak / Literatura

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016.

(159.: ilustr.; 23 x 17 cm)

ISBN 978-86-6333-032-0

Cena: 600 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Kao aktuelni tumač arhitektonske stvarnosti Mitrović se bavi i socijalno ekonomskim aspektima koji predstavljaju okvir i ograničenje za potpuno slobodno arhitektonsko izražavanje, institucijom arhitektonskog konkursa, ali i značajem arhitektonske publicistike i aktivnog rada strukovnih organizacija i udruženja na promociji struke. Kao pedantan tumač svih pojava vezanih za temu kojom se bavi Mitrović u svojim tekstovima obrađuje i polje likovnih i primenjenih umetnosti vezanih za arhitektonsko stvaralaštvo, kako kroz delovanje samih arhitekata, tako i kroz korišćenje arhitektonskih dela kao umetničkih i dizajnerskih motiva. Zaključke o postojanju određenih zakonitosti, uticaja i pojava u savremenoj arhitektonskoj praksi autor donosi sa velikom sigurnošću, s obrzirom da svojim istraživanjima obuhvata veliki broj neposredno proučavanih autora i njihovih objekata, ali i znatno širi prostorni i vremenski opseg proučavane pojave ili teme. (…) Iz recenzije dr. Dubravke Đukanović

Arhitektura XX veka u Vojvodini

Arhitektura XX veka u Vojvodini

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavači: Muzej savremene umetnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.

(430 str.; ilustr.; 24 x 22 cm) + rezime (engleski)

ISBN 978-86-84773-69-4

Cena: 3000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Monografija Arhitektura 20. veka u Vojvodini je zamišljena kao iscrpna i razrađena istoriografska, teorijska i analitičko-sintetička studija moderne, postmoderne i savremene arhitekture u Vojvodini.  Ova monografija daje iscrpan i detaljan uvid u osnovne tokove i tendencije arhitekture u Vojvodini. Knjiga je postavljena i realizovana po najvišim naučnim standardima. Monografijom se pokazuje da autor izuzetno poznaje društvene, političke, kulturalne, umetničke i arhitektonske uslove i okolnosti u Vojvodini. Podjednaka pažnja je posvećena kako značajnim arhitektonskim delima, tako složenim stvaralačkim praksama arhitekata. Razrađene su važne i široj javnosti nedovoljno poznate činjenice o arhitektonskim praksama u Vojvodini. Ovo izuzetno delo će svojom temeljnošću i pedantnošću nadoknaditi veliku prazninu u prezentovanju vojvođanskog arhitektnskog nasleđa. Izuzetan kvalitet ove knjige je i u spremnosti autora da poveže istoriju moderne arhitekture sa istorizacijama savremene arhitekture…

(dr Miško Šuvaković)

Arhitekta Đorđe Tabaković

Arhitekta Đorđe Tabaković

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin,  2005.

(228.: ilustr.; 23 x 19 4 cm) + rezimei (engleski, nemački i mađarski)

ISBN 86-80929-01-8

Cena: 2000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

U faktografskom i analitičkom pogledu ova monografija značajno prevazilazi sve dosadašnje radove o arh. Tabakoviću. Obiljem novih podataka i utemeljenih zapažanja, ona zaokružuje dosadašnje vrednovanje i tumačenje njegovog dela. Odlikuje se brojnim metodološkim novinama, podsticajnim za dalje proučavanje srpske arhitekture. Pisana jasnim stilom, predmet svoje rasprave razmatra stručno i obavešteno, razumljivo i najširoj čitalačkoj publici. Ova monografija će dugo predstavljati nezaobilazno štivo u domaćoj nauci…. (Prof. dr Aleksandar Kadijević);

Monografija o arh. Tabakoviću i njegovom delu razultat je dugogodišnjeg predanog istraživačkog rada istoričara umetnosti Vladimira Mitrovića. On se protekle decenije sa zapaženim uspehom bavio različitim oblicima proučavanja i popularizacije arhitekture i kao urednik svakako najboljeg srpskog arhitektonskog časopisa (DaNS) i kao autor brojnih tekstova iz oblasti istorije arhitekture, posebno sa područja Vojvodine 19. i 20. veka. U ovom monografskoj studiji Mitrović je upotrebio svu svoju akribičnost, pokazao potpuno vladanje naučnim metodom kao i punu posvećenost temi… (dr Zoran Manević)