Marina

Ruža (lat. Rosa) je rod zeljastih biljaka iz porodice ruža (Rosaceae). Uzgaja se zbog lepih mirisnih cvetova i do danas postoje mnogi hibridi i kultivari ruža koji se međusobno razlikuju po boji i izgledu cveta, mirisu i postojanju trnova. Postoji veliki broj divljih ruža, čiji se plod (šipak, šipurak) bogat vitaminom C koristi u ishrani i za pripremu čajeva. Od oko 100 vrsta roda ruža u Srbiji raste dvadesetak.

Lala ili tulipan (lat. Tulipa) je naziv roda monokotiledonih biljaka. Rod obuhvata oko 100 vrsta, prirodno rasprostranjenih u Aziji, južnoj Evropi i severnoj Africi. Centar diverziteta (postojbina najviše vrsta) su oblasti planina Pamir i Hindukuš, kao i stepe Kazahstana. Veliki broj vrsta, kao i uzgojenih kultivara i hibrida, koristi se kao ukrasno bilje u baštama, žardinjerama i parkovima.

Zumbul (tur. sümbül; lat. Hyacinthus) roda je monokotiledonih skrivenosemenica iz istoimene familije Hyacinthaceae, kao i jedine vrste tog roda, koja prirodno (spontano) raste u predelima jugozapadne Azije, od Male Azije, preko Sirije, Libana, Izraela i Iraka do Irana[1][2]. Postoje supspontane populacije u Dalmaciji[1] i Grčkoj. Prirodna staništa zumbula su kamenjari od primorja do visokih planina (2000m n. v.)

Graditelji

Marina

Ruža (lat. Rosa) je rod zeljastih biljaka iz porodice ruža (Rosaceae). Uzgaja se zbog lepih mirisnih cvetova i do danas postoje mnogi hibridi i kultivari ruža koji se međusobno razlikuju po boji i izgledu cveta, mirisu i postojanju trnova. Postoji veliki broj divljih ruža, čiji se plod (šipak, šipurak) bogat vitaminom C koristi u ishrani i za pripremu čajeva. Od oko 100 vrsta roda ruža u Srbiji raste dvadesetak. […]

O graditelju Bioskopa Apolo iz 1924. godine

Vladimir Mitrović August Najar, graditelj (Titel, 1883 – Ankara, Turska, 1932) O životu i školovanju Augusta Najara (August Naujahr) do danas nije pronađeno niti prikupljeno mnogo podataka. Rođen je u Titelu 1883. godine gde je i sahranjen posle iznenadne smrti u turskoj prestonici Ankari. U bogatoj novosadskoj arhitvskoj građi, koja je pohranjena u Istorijskom arhivu […]

Novosadski opus arhitekte Konstantina Petroviča Parisa de la Veleta

Vladimir Mitrović U toku svog poludecenijskog boravka i profesionalnog delovanja u Novom Sadu, arhitekta Konstantin Petrovič Paris (Nikolajev, Rusija, 1887 – Kan, Francuska 1940), projektovao je, sam ili u saradnji sa kolegom (i zemljakom) arh. Georgijem N. Šreterom (Odesa, Rusija, 1888 – Santijago de Čile, 1976) desetak objekata raznih namena – porodične kuće, stambene i […]

Konkurs za regulaciju Novog Sada iz 1937. godine

Vladimir Mitrović Mada je (proto) urbanistička delatnost u Novom Sadu bila razvijena i u godinama pre Prvog svetskog rata, u prvoj posleratnoj godini nastaje skica, kako je naziva Ljubinko Pušić, koja je manje govorila o konceptu razvoja grada a više bila rezultat zemljišne politike i privatnih interesa krupnog kapitala (Pregledni plan Novog Sada / Ujvidek, […]

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper Autor: Vladimir Mitrović Izdavač: Orion art, Beograd, 2018. (129 str.: ilustr.; 24 cm) ISBN 978-86-6389-087-9 Cena: 1000 din + PTT troškovi Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29 Arhitektura Alberta Špera ostaće upamćena kao vrhunac ujedinjenja društvenog poretka i graditeljstva. […]

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014) Autor: Vladimir Mitrović Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016. (159.: ilustr.; 23 x 17 cm) ISBN 978-86-6333-032-0 Cena: 600 din + PTT troškovi Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29 Kao aktuelni tumač arhitektonske stvarnosti Mitrović se […]

Arhitektura XX veka u Vojvodini

Arhitektura XX veka u Vojvodini Autor: Vladimir Mitrović Izdavači: Muzej savremene umetnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010. (430 str.; ilustr.; 24 x 22 cm) + rezime (engleski) ISBN 978-86-84773-69-4 Cena: 3000 din + PTT troškovi Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29 Monografija Arhitektura 20. veka u Vojvodini […]

Arhitekta Đorđe Tabaković

Arhitekta Đorđe Tabaković Autor: Vladimir Mitrović Izdavač: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin,  2005. (228.: ilustr.; 23 x 19 4 cm) + rezimei (engleski, nemački i mađarski) ISBN 86-80929-01-8 Cena: 2000 din + PTT troškovi Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29 U faktografskom i analitičkom pogledu […]

Nikola Dobrović i Novi Sad – Konkurs za pozorište iz 1928. godine

(Tekst je pisan za naučni simpozijum ”Arhitekta Nikola Dobrović (1897-1967) pedeset godina posle” оdržan u Beogradu 22. decembra 2017. i publikovan je u jesenjem broju časopisa ”Kultura”)   Vladimir Mitrović Arhitektonska karijera Nikole Dobrovića u dosadašnjoj istoriografiji već je definisana po gradovima i periodima u kojima je stvarao – Praški (1923-1934), Dubrovački (1934-1943) i Beogradski […]

Karlo Baranji i Zlata Markov-Baranji – Međuratni skulptorski opus

Bračni par Zlata Markov-Baranji i Karlo Baranji (Baranyi Karoly) su ostavili dubok trag u vojvođanskoj međuratnoj skulpturi a potom, u vremenu posle Drugog svetskog rata, keramici, keramoplastici i keramoslikarstvu. Bili su jedni od pionira vajarstva i keramike u Vojvodini. Tema ove studije je njihov međuratni skulptorski opus dok drugi delovi njihovih bogatih umetničkih i pedagoških karijera nisu bili predmet ove rasprave.

O graditelju Bioskopa Apolo iz 1924. godine

Vladimir Mitrović

August Najar, graditelj (Titel, 1883 – Ankara, Turska, 1932)

O životu i školovanju Augusta Najara (August Naujahr) do danas nije pronađeno niti prikupljeno mnogo podataka. Rođen je u Titelu 1883. godine gde je i sahranjen posle iznenadne smrti u turskoj prestonici Ankari. U bogatoj novosadskoj arhitvskoj građi, koja je pohranjena u Istorijskom arhivu Novog Sada, Najar se pominje u vremenskom periodu između 1920-1928. godine kao građevinar (graditelj, civilni neimar, zidarski majstor) što premalo govori o mestu i vrsti obrazovanja koja je mora sticati na samom prelazu vekova, verovatno u nekoj od prestonica tehničkog i graditeljskog obrazovanja Austro-Ugarske monarhije. U Novom Sadu u periodu svog kratkog boravka projektovao je nekoliko privatnih kuća i vila (u ulici Pavla Simića, 1927) stambenih zgrada (ulica Braće Ribnikara, 1925), manjih industrijskih postrojenja (Tvornica za proizvodnju hartije za izolaciju u Radničkoj ulici, 1926. kasnije srušena) i zanatskih radionica. Od većih, javnih objekata sa sigurnošću se može tvrditi da je Najar projektovao i podigao zgrada Obdaništa prostestanske dece (1922), smeštenu uz Protestansku crkvu u ulici Pap Pavla i zgradu bioskopa Apolo, objekta kasnije poznatog kao Bioskop Doma JNA, u neposrednoj blizini SNP-a, građenog između 1923-1924. godina. Posle 1928. godine u novosadskoj arhivskoj građi više se ne sreće njegovo ime što navodi na zaključak da je graditeljsku aktivnost nastavio u Ankari, gde je i preminuo 1932. godine kako stoji na njegovom spomeniku na titelskom katoličkom groblju.

Najerova graditeljska dela odlikuje se eklektičkim pristupom projektovanju, strogom geometrijskom podelom fasadnog platna i znatskom solidnošću izrade. Pripadao je malobrojnim, školovanim graditeljima koji su u Novom Sadu pronašli angažman u vremenu posle okončanja Prvog svetskog rata. Dok je projekt za bioskopsku salu rađen pod jakim uticajem eklektike i neostilova druge polovine XIX veka – u snažnim masama i čvrstom arhitektonskom ritmu, projekat za dečje obdanište zamišljen sasvim u duhu ukrasnog repertoara mađarske secesije. Ipak, sveden ukras plitkih profilacija, oštri zabati i naglašene, strme krovne ravni, asosiraju na lokalnu varijantu arhitekture Ar Nuov-a, severnjačke verzije Stila 1900-te godine. Po nepotvrđenim podacima August Najar je projektant i graditelj Gradske kuće u Titelu.

Planovi: Projekti za bioskop: IANS F.150.24970/1923; Građevinska dozvola za obdanište: IANS F.150.21212/1922.

Dokumenti: D. Stupar, Gradsko poglavarstvo Novi Sad (1919-1941), Katalog dokumenata (1919-1925) sv. I, Istorijski arhiv Novog Sada, Novi Sad 1987. (Dokumenti br. 263, 450, 459, 595, 635, 723, 742, 830, 998); D. Stupar, R. Terljuk, Gradsko poglavarstvo – Novi Sad (1919-1941), Katalog dokumenata (1926-1927) sv. II, Istorijski arhiv Novog Sada, Novi Sad 1988. (Dokumenti br. 38, 136, 846, 1157)

Novosadski opus arhitekte Konstantina Petroviča Parisa de la Veleta

Vladimir Mitrović

U toku svog poludecenijskog boravka i profesionalnog delovanja u Novom Sadu, arhitekta Konstantin Petrovič Paris (Nikolajev, Rusija, 1887 – Kan, Francuska 1940), projektovao je, sam ili u saradnji sa kolegom (i zemljakom) arh. Georgijem N. Šreterom (Odesa, Rusija, 1888 – Santijago de Čile, 1976) desetak objekata raznih namena – porodične kuće, stambene i javne zgrade – koji su u gradsku arhitekturu uneli svežinu ruske graditeljske škole neoklasicizma i eklekticizma sa početka XX veka

 U toku i posle okončanja Oktobarske revolucije, veliki broj ruskih građana, koji su u građanskom ratu bili označeni kao “beli”, emigrirao je iz zemlji stvorivši tako jednu od najbrojnijih emigrantskih skupina u novovekovnoj istoriji čovečanstva. “Beli Rusi” se razlilivaju po čitavoj Evropi, posebno se nastanivši u gradovima Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Na poziv Kralja Aleksandra I (Karađorđevića) novosnovana država Kraljevina SHS / Kraljevine Jugoslavije biva otvorena za dolazak i nastanjivanje mnogobrojnih ruskih porodica koje su predstavljale prvi talas masovnog političkog progonstva sa početka XX veka. Rusi su u Srbiji i ostale delove Kraljevine pristizali između 1918-1920. godine, u dva talasa; prvo dolazi bogatiji sloj, aristokratija, visoki oficirski kor i viši komandni kadar “bele” ruske voske, koji je ubrzo nastavio ka bogatijim zemljama Evrope, a potom i svi ostali. Tokom drugog doseljeničkog talasa, u zemlju su pristigli i tu se nastanili, mnogobrojna tehnička inteligencija (arhitektii, inžerenji, tehničari), profesorski i nastavnički kadar, doktori medicine, i posebno, likovni umetnici (slikari, fresko slikari, mozaičari, scenografi i ostali). Ruski pozorišni umetnici izvođači su na srpske pozornice doneli duh svoje tradicije (režiseri, glumci, operski pevači, muzičari, balerine, koreografi, fotografi). Neki od naučnika (vizantolog Georgije Ostrogorski), pravnika (Kiril Taranovski) i umetnika (Stepan Kolesnikov – ‘’naš Šagal’’) postali su svetski priznati po delima nastalim u Kraljevini Jugoslaviji. Bežeći od stihije revolucije i građanskog rata u zemlju su stigli i pripadnici različitih društvenih grupacija carske Rusije, zemljoposednici, bankri, industrijalci, pripadnici administracija i mnogi drugi. U isto vreme, najviše je bilo običnih ljudi, vojnika, radnika, zanatlija i trgovaca. Stanodavcu u velikim gradovima potpuno se okreću Rusima, kao glavnim zakupcima. Od ukupnog stanovništva u Beogradu (nešto manje od 120 hiljada), po popisu iz 1921. godine, ruskih izbeglica je bilo čak oko 30 hiljada, što je u narednom vremenskom periodu bilo primetno u svakodnevnom životu jugoslovenske prestonice. Mada su se uglavnom naseljavali u Beogradu, bilo ih je i po srpskim i vojvođanskim provincijama, a znatno manje u drugim delovima tadašnje države. Prestolonaslednik Aleksandar (postaje kralj 17. avgusta 1921. godine), bio je najzaslužniji za srdačan prijem ruskih emigranata u Kraljevinu. Kralj je blagonaklono prihvatio ovu veliku rusku koloniju iz više razloga. Svoju ranu mladost i prvo obrazovanje stekao je u Rusiji kojoj je bio privržen do kraja života. Na topao prijem svakako su uticale i slovensko bratstvo, zajedničko pravoslavlje, kao i dobre veze među crkvenim institucijama. Istoričari smatraju da je i nesumljivo materijalno bogastvo viših emigranskih krugova omekšavalo stanovništvo i administraciju gradova i varoši, jedne još uvek zaostale zemlje. Kraljevina SHS je bila jedina evropska zemlja koja je prihvat “belih” izbeglica rešila na državnom i pravnom nivou i prihvatila ruske oficire, uključivši ih u svoju armiju u istim činovima. Čak je i ruska rublja jedno vreme korišćena ravnopravno sa dinarom. U svakom slučaju, najveći broj pristiglih Rusa, živeći znatno ispod svog nekadašnjeg statusa, planirao je da se u zemlji zadrži kratko, na studijama ili u tranzitu ka nekoj od zapadnih zemalja ili naivno verujći da će se vratiti nazad u svoju domovinu. U domaćoj se istoriografiji iz ideoloških razloga (prijateljstvo sa SSSR, potiskivanje domaćeg “nacionalizma” i sl) posle rata dugo vremena potiskivan doprinos ruskih emigranata razvoju nove Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije, posebno Srbije, jer se na njenoj teritoriji i naselio najveći broj pristiglih Rusa.

I pored toga, davno su uočeni pojedini objekti ruskih arhitekata od kojih su neki i posle rata nastavili svoju projektansku delatnost, kao Samojlov, na primer. Postoje brojne naučne studije koje su pratili i razmatrale ovu tematiku (O. Minić, B. Nestorović, B. Kojić, Ž. Škalamera, Z. Manević, B. Vujović, U. Martinović, M. Jovanović, A. Kadijević i drugi). U literaturi se, između ostalih, ističu se zbornici radova “Ruska emigracija u srpskoj kulturi XX veka (Beograd 1994.), kao i knjiga poetičnog naziva “Rusi bez Rusije: srpski Rusi” (ur. Zoran Branković, Beograd-Novi Sad 1994.) koje veoma kvalitetno prikazuju stvaralaštva ruskih emigranata i njihovu ulogu u opštem kulturnom razvitku zemlje.

Prirodom stvari, stvaralaštvo arhitekata ostalo je najupečatljivije za naredna pokolenja. Arhitekti zaposleni pri Ministarstvu građevina, ali i po mnogobrojnim biroima i školama (Nikolaj Krasnov, Vasili Androsov, Grigorije Samojlov, Viktor Lukomski  i brojni drugi) i njihova mnogobrojna dela privlačila su veću pažnju domaće istoriografije od početka osamdesetih. U tekstu “Doprinos ruskih neimara-emigranata srpskoj arhitekturi između dva rata” , u pomenutoj knjizi, istoričar arhitekture dr Aleksandar Kadijević, sažima doprinos ruskih graditelja srpskoj arhitekturi: ”Svesrdno prihvaćeni, ruski arhitekti su utisnuli svojevrstan pečat sopstvenog graditeljstva mnogim srpskim gradovima i selima. Zajedno sa našim neimarima obnovili i izgradili ratom opustošenu zemlju”. U predratnoj Jugoslaviji delovale su tri generacije ruskih graditelja među kojima je bilo oko 150 značajnijih arhitekata.

Poreklo i život pre Oktobarske Revolucije

O životnom putu arhitekte Konstantina Petroviča – Pariza de la Veleta (na planovima se potpisivao kao Konstantin Paris) detaljno smo upoznati zahvaljujući zapisu Alekseja Arsenjeva (Enciklopedija Novog Sada 19/2002. str. 112-114.) i njegovim kontaktima sa porodicom ruskog arhitekte, posebno sa mlađim sinom Mihajlom.

Arhitekta Konstantin Paris je rođen 11. januara 1877. godine u Nikolajevu, u ruskoj Harsonskoj guberniji. Potiče iz plemićske porodice sa juga Francuske, iz koje se proslavio Žan Parizo de la Velet (Veliki gospodar Malteških vitezova, vladao između 1557-1568. godine) po kome je glavni grad Malte – La Veleta – dobio ime. Konstantinov pradeda, Pjer-Aleksandar, napustio je domovinu u vreme Velike francuske revolucije (1789) i emigrirao u Rusiju. Konstantin Paris nije nastavio bogatu oficirsku tradiciju svoje porodice, dede Pavla, oca Petra i strica Mihajla, gradonačelnika Nikolajeva, već je završio Institut civilnih građevinskih inženjera (Imperatora Nikaolaja I) u Petrovgradu, čime je stekao diplomu samostalnog projektanta u domenu arhitekture i građevinarstva. Kao inžinjer i graditelj delovao u više ruskih gradova i oblasti. U vremenu pred Prvi svetski rat postaje glavni arhitekta-urbanista Jekatarinsko-slavske gubernije, današnje Dnjepro-petrovske oblasti u Ukrajini. Po izbijanju rata, 1914. godine, boravio je i radio na više frontova da bi potom učestvovao u građanskom ratu koji je usledio u Rusiji, u redovima “belih armija”. Posle pobede “crvenih revolucionarnih snaga” Konstantin, sa suprugom Marijom rođenom Maškovski i sinovima Aleksejem i Mihajlom,  ukrcava  na brod “Habzburg” u Odesi januara 1920. godine i napušta Rusiju da bi zajedno sa mnogobrojnim “belim” izbeglicama stgao u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Juna iste godine sa porodicom se nastanjuju u Novom Sadu.

 Dolazak u grad

 Građevinarsvo u Novom Sadu je u godinama posle Ujedinjenja bilo je skoro sasvim zamrlo. Malo se gradilo, više popravljalo. Međutim, posle samo par godina kasnije, prateći izveštaje gradske Građevinske komisije primećuje se polagani rast graditeljskih aktivnosti u gradu. Problem nedostatka stanova nije uspešno rešen tokom čitavog međuratnog perioda. Između 1920-1926. godine u gradu je podignuto više javnih zdanja i privatnih zgrada, kao i znatni broj porodičnih kuća u novim naseljima koja su organizovana na rubovima tadašnjeg gradskog atara. Pored zidarskih majstora koji su bili aktivni u predhodnom periodu (Anton Tikmajer, Ilija i Miloš Avramović, Nandor Cocek, Bela Peklo, Jakob Šmit i brojni drugi), početkom treće decenije pojavljuje se i više školovanih graditelja, arhitekata i inženjera (Aleksandar Aumaher, Bela Štajger-Kazal, Avgust Najer, Daka Popović, Stevan Radivojević, Emil Santo, Filip Šmit i drugi), kojima u našoj istoriografiji nije posvećena dovoljna pažnja.

Konstantin Paris po dolasku u Novi Sad dobija mesto arhitekte (II klase) u gradskoj Građevinskoj direkciji, gde je tih godina radilo više ruskih emigranata – inženjera i tehničara. Arh. Paris je u Novom Sadu gradio i projektovao samostalno i u saradnji sa Jurijem (Georgijem) N. Šreterom, mlađim pitomcem i kolegom sa Instituta u Petrovgradu. Ova dva ruska arhitekta bili su jedni od prvih školovani graditelji koji su delovali na području grada. Mada se kratko zadržao u Novom Sadu, arh.Paris je imao, po obimu malu, ali po značaju i lepoti, uspešnu graditeljsku karijeru. Decembra 1924. godine, znači posle samo nepunih pet građevinskih sezona provedenih u Novom Sadu, Konstantin Paris se sa porodicom seli u Italiju, a ubrzo potom u Francusku, postojbinu svojih predaka. Najpre je radio kao inženjer u fabrici “Sitroen” a kasnije i kao profesionalni  graditelj i arhitekta. Učestvovao je u projektovanju i podizanju poznatog Ruskog doma (pansiona) u Sen-Ženevjev de Boa, kraj Pariza. Početkom tridesetih godina Konstantin se ponovo seli u Kan, gde umire od tuberkoloze, 13. aprila 1940. godine.

Porodične kuće i najamne zgrade

Prve objekte koje je projektovao po dolasku u grad bile su dve istovetne porodične kuće u Sarajevskoj ulici br. 3. i 5.  Po očuvanim planovima (iz Tehničke arhive Skupštine grada / TASG), koji potiču iz 1921. godine, kuće su prvobitno podignute za trgovačku porodicu braće Đukić. Iz iste, ili pak sledeće godine, verovatno potiče i kuća u Teslinoj ulici br. 10. koje su svojim mirnim, eklektičkim izgledom sa masivnim prislonjenim stubovima ispunili očekivanja zahtevnih poručioca. Umirene klasicističke forme nenametljivo su ukomponovane u strukturu i plastični ukras ovih porodičnih zdanja, koje su ujedno i jedne od prvih podignutih u novim delovima ondašnjeg grada. Između 1921-1923. godine Paris, sam i u saradnji sa Šreterom, projektuje i gradi tri višesptane stambene zgrade u samom centru grada. Takođe za porodicu Đukić, arhitekti Paris i Šreter, podižu verovatnu jednu od prvih posleratnih zgrada sa više stambenih jedinica, što je ujedno bio pionirski poduhvat obnavljanja ideje kolektivnog stanovanja, koja je usred ratnih nedaća potpuno zamrla u Novom Sadu. U jednostvno ukrašenoj fasadi  zgrade u ulici Laze Telečkog i njenim plitkim aplikacijama prepoznajemo stil poznog arhitektonskog akademizma, koji su ruski arhitekti uneli u domaće graditeljstvo. Znatno bogatije strukture i fasadnog ukrasa su dve stambene zgrade u neposrednoj okolini Miletićeve ulice (br. 13. i 17.), građene između 1921-1923. godine, od kojih je jedna podignuta za istog investitora za koga su ruski arhitekti već gradili u više navrata. Oba stambena objekta u novosadsku arhitekturu donela su odsjaj petrovrgradskog arhitektonskog akademizma i eklekticizma. Dve velike kuće u Miletićevoj ulici građene su u eklektičkom maniru, verovatno i pod uticajem poručioca. Kitnjasti ukras, koncentrisan oko otvora i na vencima, obogaćen je efektnim fasadnim ispustima, erkerima i balkonima. Ima se utisak da je arhitekta, za samo nekoliko godina boravka u Novom Sadu, dobro upoznao zatečen graditeljski fond. Dodir sa lokalnom tradicijom je i kibic-fenster, poznati amblem građanskih kuća u Vojvodini.

Zgrada u Miletićevoj 17, stambena trospratnica sa poslovnim prizemljem, zamišljena je sa ukrasnim repertoarom sastavljenim od elemenata profane neogotike, koje često srešemo na teritoriji Bačke, na gra|anskim kućama i parohijskim domovima podizanim uz nove katoličke i protestanske crkve između osamdesetih godina XIX veka i 1914. godine. Međutim, Parisova kuća je veoma uspela gradska interpolacija, koja prateći kitnjasti stil zatečene okoline (zgrada Srpski kreditni zavod, F. Woruda, 1895; dogradnja 1925) donosi duh tzv. “venecijanske gotike”, u kojoj se više slavio čovek i njegove estetske potrebe, nego sama vera. Dva velika izloga u prizemlju, jedan originalni – drvena kaseta izloga verovatno potiče iz vremena okončanja gradnje – drugi ultramoderni, od aluminijuma i sjajnog lima, posve normalno i efektno funkcionišu u svojim različitostima.

Javna zdanja

Na početku dvadesetih godina u Novom Sadu je sasvim malo preko potrebnih javnih objekata, škola i bolnica, zgrada državne ili upravne namene. U peridu svog boravka u Novom Sadu arh. Paris je u saradnji sa Šreterom projektovao i, verovatno, do svog odlaska i nadzirao gradnju tri za grad značajna objekata: Građevinske direkcije, Doma zdravlja i Oficirskog doma na dunavskoj obali. Ipak, kako izgleda, Paris nije dočekao okončanja gradnje svih objekta na čijem je projektovanju radio. Zgrada nekadašnje Građevinske direkcije u Školskoj ulici (danas deo Elektrotehničke škole “Mihajlo Pupin”) neoklasicističko je delo, gde je sistem ukrasa i simetrije sproveden od kraja. U zgradi se duže vremena  nalazilo sedište gradske gra|evinske direkcije. Dom narodnog zdravlja (1923) je  svojom elegantnom simetrično zaobljenom fasadom sa stubovima i skromnom ulaznom partijom jedno sasvim novo, “optimističko” viđenje utilitarnog zdravstvenog objekta na ovim prostorima. Sve odlike eklektike sa Doma zdravlja srešemo i na objektu Oficirskog doma (1923-26), na obali Dunava. Ipak, Oficirski dom je, i po nameni, bogatije struktre i naglašene ulazne partije. Svečan i elegantan spoljašnji izgled prenet je i u unutrašnjost. Tokom proleća 1927. godine u zgradi je izbio požar ali je već u leto iste godine Oficirski dom detaljno obnovljen i pretvoren u “prijatnu i elegantnu ustanovu sa modernim i praktičnim uređenjem i namešatajem”.

Svi ovi objekti projektovani su i zamišljeni sa krajnje iskorišćenim prostornim kapacitetima, naravno za ondašnje vreme, mada i danas uglavnom služe svojim prvobitnim namenama. Mada se u dokumentaciji koja je pratila ovaj veliki i značajni gradski i vojni objekat kao projektant pominje samo Georgije N. Šreter (1923. a potom i 1925. godine kada se i izdaje dozvola za gradnju Doma oficira, uz odgovornog inženjera Aleksandra Šumahera) velika je verovatnoća da je kasnije izveden projekat plod ranije saradnje i zajedničkog rada dvojice zemljaka i kolega, Šretera i Parisa.

Odabrana literatura: O. Minić, Razvoj Beograda i njegova arhitektura između dva rata, Godišnjak Muzeja grada Beograda br. II, 1954;  Ž. Škalamera, Obnova “srpskog stila” u arhitekturi, Zbornik za likovne umetnosti Matice srpske br. 5, Novi Sad, 1969; M. Lečić, Izgradnja i obnova crkava i manastira u: Srpska pravoslavna crkva 1920-1970, Beograd, 1971; Srpska arhitektura 1900-1970 (ur. Z. Manević), Muzej savremene umetnosti, Beograd, 1972;  B. Nestorović, Postakademizam u arhitekturi Beograda, Godišnjak grada Beograda br. XX, Beograd, 1973;  B. Vujović, Crkveni spomenici na području grada Beograda I, II, Saopštenja br. XII-XIII, Beograd, 1973;  B. Kojić, Arhitektura između dva svetska rata u: Istorija Beograda II, Beograd, 1974;  B. Nestorović, Graditelji Beograda 1919-1941. godine u: Istorija Beograda III, Beograd, 1974;  E. I. Kiričenko, Russkai arhitektura 1830-1910-h godov, Moskva, 1978; B. Vujović, Stjepan Fjodorovič Kolesnikov (1879-1955), Sveske br. 5-6, Beograd, 1978; U. Martinović, Moderna Beograda – Arhitektura Srbije između dva rata, Narodna knjiga, Beograd, 1971; B. Kojić, Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu 1920-1940. godine, SANU, Beograd, 1979; Ž. Škalamera, Arhitekta Nikola Krasnov (1864-1939), Sveske br. 14, Beograd, 1983; B. Trpković, Stari dvor na Dedinju, Sveske 16, Beograd, 1985; Z. Manević, Srpska arhitektura XX veka u: Arhitektura XX vijeka, Beograd-Zagreb-Mostar, 1986;  M. Jovanović, Srpsko crkvemo graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba, Beograd, Kragujevac, 1987;  M. Živković, Graditelji Niša, Niš, 1993;  M. V. Ivanović, Dvorovi na Dedinju, Srpski zabranjen grad, Beograd, 1993; A. Kadijević, Prilog proučavanju dela arhitekte Nikolaja Krasnova u Jugoslaviji (1922-1939), Saopštenja XXVI, Beograd, 1994; A. Kadijević, Crkve arhitekte Vasilija Androsova u Leskovcu i okolini, Leskovački zbornik XXXV, Leskovac, 1995;  M. Milanović, Graditeljska delatnost Grigorija Samojlova u Leskovcu i okolini, isto; A. Kadijević, Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi, Beograd, 1997. M. Prosen, Prilog poznavanju beogradskog opusa Grigorija I. Samojlova, Nasleđe br. 3, Beograd, 2001; V. Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, MSUV, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010. 138-144, 383.

Konkurs za regulaciju Novog Sada iz 1937. godine

Vladimir Mitrović

Mada je (proto) urbanistička delatnost u Novom Sadu bila razvijena i u godinama pre Prvog svetskog rata, u prvoj posleratnoj godini nastaje skica, kako je naziva Ljubinko Pušić, koja je manje govorila o konceptu razvoja grada a više bila rezultat zemljišne politike i privatnih interesa krupnog kapitala (Pregledni plan Novog Sada / Ujvidek, antnezetiterkape, 1:10000, 1919). Jedan dokument iz Istorijskog arhiva Novog Sada (F.150.59985/1929), dopis Saveta grada od 1. novembra 1929. godine, donosi informaciju o postojanju Regulacionog plana Novog Sada odobrenog još od bivšeg ugarskog Ministarstva Unutrašnjeg dela 4. septembra 1918. godine. Najznačajniji plan koji se može jače vezati za ranu urbanističku problematiku nastaje 1920. godine ali o njemu nema materijalnih tragova. Jedan od njegovih autora, inž. David Daka Popović (1886-1967) daje nešto detaljniji opis plana na predavanju održanom pred Prosvetnim odborom Matice srpske (30. januara) gde kaže da će Novi Sad biti oblasni centar Vojvodine i da mu treba još oko dvadeset monumentalnih zgrada kao i mesto za muzej, pozorište, pijacu, školske i zdravstvene zgrade a da će, za nekoliko decenija, grad konačno sići na Dunav. Od značajnih postavki treba posebno istaći predviđanja za proširenje Novog Sada prema Dunavu (tzv. Mali Liman), lokaciju za pristanište, pored Petrovaradinskog mosta i izgradnju mosta ka Sremskoj Kamenici. Pregledni plan Novog Sada iz 1930. (Biblioteka Matice srpske, Urbanistički zavod Novi Sad) predstavlja određenu refleksiju prethodnog ali svakako da čini prekretnicu u urbanističkom razvoju grada.

Akcija za donošenje Regulacionog plana Novog Sada počela je sredinom 1935. godine kada je Ministarstvo finansija odobrilo Gradskom poglavarstvu sredstva za njegovu izradu. Prema novom regulacionom planu, piše novosadski Dan (10. septembra 1935) u tekstu pod nazivom “Novi Sad bliske budućnosti”, grad će iz osnove izmeniti svoj izgled i dobiće izgled jednog moderno uređenog evropskog grada. U podnaslovima teksta se iznose i neka od glavna pitanja budućeg plana – Granice regulacionog plana, Slika budućeg izgleda grada, Sajmište i pijace, Veliki Liman će postati sportski kraj, Parkovi, skverovi i šume, Koncentracija groblja svih konfesija, Železnica i saobraćaj itd. Tokom naredne godine u štampi je objavljeno još nekoliko tekstova koji su najavljivali dopunu ovih zadataka. Prvo doneti i rešiti pitanje regulacionog plana, piše nedeljnik Novi Sad (14. februar 1937) u tekstu ‘’Komunalna politika i urbanizacija grada’’, pa onda kanalizacije i vodovoda, popločavanja ulica, prosecanje i proširivanje novih, eksproprijacije, električne mreže, saobraćaja, parkova, dečjih igrališta, socijalnih i medicinskih ustanova, radničkih i sirotinjskih stanova, skloništa, pijaca itd. Za sve navedeno potrebna su određena finansijska sredstva a bez osiguranja ne treba započinjati nikakav rad. Sa druge strane, treba ljubavi i razumevanja podjednako i kod nadležnih u gradskoj opštini ali i kod građana, zaključuje se u članku.

Kada je početkom juna 1937. godine raspisan međunarodni konkurs za urbanističko rešenje Novog Sada pristiglo je 13 radova od kojih je 9 uzeto u obzir jer su ispunili sve konkursne uslove. Prva nagrada nije dodeljena dok je arhitekta Branko Maksimović (1900-1988) osvojio drugu nagradu a arh. Juraj Najdhart (1901−1979) drugi otkup. Treću nagradu su ravnopravno podelili radovi arh. Mihajla Radovanovića iz Beograda i zajednički rad peštanskog arhitekte Đerđa Korompaia i Novosađanina Nenada Pecića (Neoplanta). Pored Najdharta otkupne nagrade su dobili i Mate Bajlon i Emanuel Šamanek (Sarajevo), Miša Manojlović (Beograd), Zdenko Strižić (Zagreb), Vaso Todorović (Prag) i Milorad Pantović (Pariz). U literaturi su kvalitetno obrađena konkursna rešenja arh. Maksimovića, Najdharta i Pantovića. Članovi užeg stručnog žirija su bili Branko Ilić (predsednik opštine), inž. Lazar Popovicki (šef Tehničkog odeljenja), arh. Lazar Dunđerski, inž. Radivoje Mirković i Dejan Bogdanović. Širi žiri je radio u sastavu arh. Branko Tanazović i Edo Šen (profesori Tehničkih fakulteta u Beogradu i Zagrebu), inž. Jovan Obradović (šef odseka Ministarstva građevina), inž. Slobodan Petrović (profesor Univerziteta) i dr. Jovan Popović (šef odseka Državnog higijenskog zavoda). Tokom avgusta upriličena je i izložba pristiglih konkursnih rešenja.

Konkurs je  izazvao veliku pažnju građana pa je tako dnevni list Dan već u avgustu, u četiri nastavka, objavio opširan komentar inž. Momčila Tapavice (1872-1949), u kome ovaj iskusni graditelj daje čitav niz primedbi i predloga u vezi sa nagrađene radovima Maksimovića, Radovanovića i Pecića. Dovoljno je pogledati naslove serije članaka pa zaključiti da je Tapavica pronašao mnogo razloga za ovako brz i na trenutke žučni komentar – Međunarodni put i ideje učesnika konkursa, Pogrešno rešenje trgova i, posebno, Centar treba dizati u visinu a ne izgrađivati ga u širinu. I kasnije će novosadska dnevna i nedeljna štampa, iz pera stručnjaka i novinara, pomno pratiti dešavanje oko izrade plana grada, koji bi se mogao označiti i kao prvi pravi pokušaj izrade urbanističkog plana. Gradska uprava je već sledeće godine formirala Radnu komisiju za izradu regulacionog plana Novog Sada, koju su sačinjavali zaposleni u Tehničkom odeljenju kao i arhitekti i inženjeri delegirani od strane Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata i novosadske podružnice Inženjerske komore – Stevan Radivojević (za putnu mrežu), Nikola Mirkov (hidrotehnika), Đorđe Tabaković i Oskar Pakvor (arhitektonsko-urbanistički problem) i Bela Štajger-kazal (železnica). Komisija je sledeće godine ponovo organizovala konkurs, ovoga puta pozivnog karaktera na kojem su učestvovali najbolje plasirani arhitekti. Tada je odlučeno da se izrada poveri arh. Juraju Najdhartu.

Branko Maksimović (šifra ‘’248’’ / druga nagrada)

Najbolje plasiran rad arh. Maksimovića je uz teoretsko objašnjenje (Novi Sad danas i sutra, Novi Sad, 1937) nastao na programskim osnovama koje su se bazirale na prognozi razvoja grada od pedeset godina (do 1986) i na predviđenom broju od stotinu pedeset hiljada stanovnika. Već tada su začete ideje o prelasku grada na sremsku stranu kao i o izmeštanju industrije na drugu stranu Kanala. Lj. Pušić u svom komentaru Maksimovićeg rešenja podvlači njegovo savremeno opredeljenje u kome poziva na novi koncept urbanizma koji mora biti dosledan da čovek bude u njegovom središtu jer ne može biti reči o tehničkom uređenju grada na savremenoj osnovi dok ne budu rešeni ekonomski problem grada i njegovog stanovništva. Mada Maksimović postojeće stanje grada vidi veoma nepovoljno neka od njegovih rešenja su imala izrazito humanističku konotaciju, na primer tretiranje stanovanja. Organizam današnjeg Novog Sada, piše Maksimović, nije zdrav, jer grad od oko sedamdeset hiljada stanovnika nema vodovod a najveći deo grada je bez kanalizacije. Novi Sad je sada faktički samo formalno grad zbog preko pedeset posto poljoprivrednog stanovništa. Mnogi periferni krajevi za stanovanje su na podvodnom močvarnom zemljištu gde se samo pre dve stotine godina niko nije hteo naseljavati. Glavne saobraćajne arterije nemaju dovoljnu širinu, ne postoje trgovi, pomešana je industrija i stanovanje itd. Osnovni Maksimovićev planerski pristup svodi se na raščlanjavanje grada na četiri osnovne gradske funkcije – stanovanje, rad i privredu, odmor i rekreaciju i saobraćaj. U ovom klasičnom sistemu zoniranja Maksimović će ipak voditi računa o međusobnim odnosima svake od funkcija i o gradu kao celini. Zavidan tretman dat je zelenilu, sportu i rekreaciji gde pored velikog broja objekata za sport sistem zelenih površina ima prvenstveno funkcionalnu ulogu. Petrovaradin i Sremska Kamenica se po prvi put tretiraju kao sastavni delovi gradskog područja a po planu se uređuju na istim principima kao i sam grad.

Juraj Najdhart (šifra „Atina” / otkup)

Zajedno sa nagrađenim autorima arh. Najdhart je pozvan na uži konkurs, organizovan tokom 1938. godine i tada mu je poverena izrada Regulacionog plana, kao i izrada direktivnih planova za neke trgove u Novom Sadu na čemu je radio u periodu 1938−1941. U tom periodu Najdhart će izraditi niz regulacionih studija – Šumadijske ulice, trga oko Riblje pijace i još nekih poteza u samom centru grada. Naglašen radikalizam koji Najdhart primenjuje tretirajući najuži centar grada iz današnje perspektive izgleda ne samo kao plod urbanističkih zabluda toga vremena već i kao potpuno odsustvo obzira prema zatečenom stanju i graditeljskom nasleđu, čemu su ondašnji modernisti bili skloni. Na kratkotrajnoj izložbi održanoj u dvorani Trgovinsko-industrijske i zanatske komore (26. februar – 1. mart 1939), Najdhart je izložio planove regulacija Novog Sada, Radničkog naselja i civilnog aerodroma. Od arhitektonskih projekata na izložbi su predstavljeni i projekti pojedinih trgova u Novom Sadu, te tip stambene kuće „zelenog grada”, na primeru Novog Sada. Na predavanju tokom trajanja izložbe Najdhart je rekao da se zalaže za „zeleni grad” koji bi bio toliko elastičan da se može primeniti bez velikih žrtava, jer predviđa sukcesivnu izgradnju. Gradski organizmi kao umetničke tvorevine (kolektivnog) ljudskog duha moraju biti elastični i adaptilni, smatrao je Najdhart.

Uporedo sa razradom Regulacionog plana Novog Sada Najdhart je za grad izradio i generalni urbanistički plan, nivelacione planove, te uredbe i pravilnik za urbanizaciju grada. U Regulacionom planu koji je Najdhart radio u godinama pred početak Drugog svetskog rata ponovio je neka svoja rešenja iz pređašnjeg konkursnog rada koja su poslužila kao osnove i u kasnijem planskom organizovanju i razvoju grada – velika bulevarska osa prema novom mostu na Dunavu, stambena naselja uz reku, izmeštanje industrije i železnice van grada i sl. Tomislav Premerl smatra da je Najdhartov Regulacioni plan Novog Sada „jedan od najsmionijih i najrevolucionarnijih kompleksnih sagledavanja i oblikovanja jednog većeg grada, jer Najdhart rešavajući zadatak u totalu i u detalju, postojeći gradski prostor logično veže kao integralnu celinu sa novim delovima grada, a novim shvaćanjem i naprednom prostornom mišlju na planu grada nove funkcije prostora; on postojeći grad preoblikuje ne oduzimajući mu poseban karakter, već upravo specifičnost postojećeg prostora smišljeno gradi u veliku celinu modernog gradskog organizma”. Ne ulazeći kritički u pojedinosti odnosa prema nasleđenoj graditeljskoj baštini, Premerl nastavlja pohvalu plana koji, po njemu, „velikim potezima riješava promet, osobito povezivanje rijeke i grada u svim vidovima, od funkcije i prostorne organizacije pristaništa, do oblikovanja prostora uz rijeku i veza sa Petrovaradinom na desnoj obali”. Mada je Najdhartov plan nezvanično prihvaćen neposredno pred početak Drugog svetskog rata, od njega se kasnije odustalo i dugo godina je bio zaboravljen. Kasniji istraživači Najdhartovog dela su ispravno smatrali da novosadski plan predstavlja „domišljenu formu jednog razdoblja i jedne generacije”. (Karlić-Kapetanović, 92) U osnovi, to je grad korbizijanskog shvatanja urbanizma gde je u funkcionalnom smislu dosledno sproveden princip zoniranja teritorija. U tretiranju saobraćaja ovaj plan je znatno radikalniji od prethodnog, rađenog za konkurs 1937, i upravo će ta strana planerskog problema biti glavna manjkavost zbog koje plan neće biti uzet u obzir u neposrednom vremenu posle rata. Glavna karakteristika saobraćaja je stvaranje novih i jakih pravaca bulevarskog tipa, koji presecaju celokupnu teritoriju, podjednako i staru i novu, naslućujući tako narastajuću ulogu drumskog saobraćaja. (Pušić, 125)

Milorad Pantović (šifra „NS” / otkup)

Ljiljana Blagojević je detaljno obradila konkursni rad na temu Regulacija Novog Sada arh. Pantovića koji ga je uradio zajedno sa kolegama iz Le Kurbizijeovog ateljea, Holanđaninom Kajperom, Francuzom Žanom Bosijem i Švajcarcem Otom Klausom. Ovaj konkursni rad će i sam Pantović smatrati svojim ključnim (i najdražim) planom u karijeri kojim je potvrđena njegova modernistička orijentacija. Rešenje ovog tima imalo je nameru da se načini funkcionalni grad koji odgovara ne geometrijskom sagledavanju već će biti odgovarajući životu, navikama i psihologiji čoveka. Oni predlažu gustinu od dve stotine stanovnika po hektaru a grad bi bio sastavljen od više naselja sa po šest ili sedam hiljada stanovnika, sa zajedničkim administrativnim i kulturnim centrom, koji bi zajedno organski povezani stvorili jedinstvenu celinu grada. Ovaj novi system se ne uvodi na periferiju već u sam centar tako što bi on bio podeljen na zone, određene prema Le Kurbizijeovom principu ravnomerne iskorišćenosti čitavog dana. Grad je podeljen prema uslovima stanovanja i rada, tako da bi stanovnici brzo prelazili te relacije dok su objekti za rekreaciju i razonodu smešteni u samim zonama stanovanja. U planu se ne predviđaju satelitska naselja, već se u samom centru, u neposrednoj blizini Dunava, planira novi moderni grad. Pantović takođe predlaže, za razliku od ostalih konkursnih rešenja, da se stara varoš poštedi velikih izmena, dok bi se moderan grad razvijao u njegovoj neposrednoj okolini. Urbanistički i arhitektonski koncept Pantovićevog tima, zaključuje Lj. Blagojević, duboko je vezan za postavke funkcionalističkog grada koje je u praksi koristio Le Kurbizije. Međutim, ovako beskompromisni modernistički stavovi i ideje bili su za naše prilike odveć smeli i revolucionarni pa, samim tim, i neprihvatljivi.

Nema sumnje da je konkurs za regulaciju Novog Sada iz 1937. godine kao i dešavanja koji su potom usledili bili najznačajniji događaji direktno vezana za ondašnju urbanističku delatnost i želju, u krajnjoj liniji, čitave društvene zajednice da se Novi Sad uvede u grupu uređenih evropskih gradova. Takođe je uočljivo da su u kasnijim planskim dokumentima do sličnih urbanističkih rešenja dolazili i drugi autori koji su se u posleratnim godinama bavili istom problematikom. Urbanistički institut NR Srbije se već 1945. godine nije saglasio sa Najdhartovim planom pa je ubzo izrađena nova skica plana. Međutim ni ovaj plan, rad arh. Dimitrija Marinkovića (Generalni regulacioni plan, 1947) Gradsko veće nije prihvatilo već je pokrenulo postupak za izradu potpuno novog plana. Ovaj posao je poveren Urbanističkom zavodu planske komisije NR Srbije i to je prvi Generalni urbanistički plan Novog Sada koji je zvanično usvojen 1950. godine da bi potom usledila i njegova dosledna realizacija. Naravno da svi događaji vezani za urbanizam Novog Sada između dva svetska rata zaslužuju znatno detaljnija, pažljivija i opširnija istraživanja. Obimna građa, brojni arhivski dokumenti, pohranjeni u Arhivu Vojvodine i posebno u Istorijskom arhivu Novog Sada, zajedno sa novinskim člancima iz dnevne i nedeljne štampe kao i tekstovi o ovoj problematici publikovani poslednjih nekoliko decenija daju široke mogućnosti za buduće istraživače.

  

Spisak i izvori ilustracija:

 • Branko Maksimović, Konkursni rad za Regulaciju Novog Sada, 1937.

Izvor: Novi Sad danas i sutra, 1938./ Zavod za urbanizam Novi Sad

 • Juraj Najdhart, Konkursni rad za Regulaciju Novog Sada, 1937.

Izvor: Lj. Blagojević, 2005: 33.

 • Najdhart, Regulacioni plan Novog Sada iz 1941.

Izvor: Zavod za urbanizam Novi Sad

 • Milorad Pantović, Konkursni rada za Regulaciju Novog Sada, 1937.

Izvor: Lj. Blagojević, 2005: 38.

 • Najdhart, Rešenje centralne ulice sa trgovima, 1938.

Izvor: J. Karić-Kapetanović, 1990: 91.

 • Najdhart, Rešenje centralnog trga, 1938.

Izvor: Arhitektura br. 156-157, Zagreb, 1976: 16.

 • Najdhart, Trg oko Riblje pijace, 1939.

Izvor: J. Karlić-Kapetanović, 1990: 92.

 • Najdgart, Perspektiva grada sa drumskog mosta, 1938.

Izvor: Dan od 25. juna 1940: 4.

 

Članci iz dnevne iz nedeljne štampeJosif Major, Novi Sad u godini 1950. Izgled Novog Sada posle dvadeset godina, Novi Sad, 6. januar 1930; Anonim, Izgrađivanje našeg lepog grada Novog Sada po novom regulacionom planu, Novi Sad, 16. mart 1935; Anonim, Novi Sad bliske budućnosti, Dan 10. septembar 1935; Anonim, Komunalna politika i urbanizacija grada, Novi Sad, 14. februara 1937; Anonim, Poćetkom iduće nedelje otvoriće se izložba regulacionih osnova Novog Sada, Dan, 31. jul 1937; S(vetozar) J(ovanović), Kroz pedeset godina Novi Sad prema projektu biće grad od 150.000 stanovnika, sa dva aerodrome, dva pristaništa, sportskim stadionom i ostalim veliko – varoškim odlikama, Pravda 12. avgust 1937; Miloš Petrović, Budući Novi Sad – izložba planova za uređenje i regulaciju Novog Sada, Novi Sad, 15. avgust 1937; Momčilo Tapavica, Regulacija Novog Sada, Dan 22. avgust 1937; Momčilo Tapavica, Međunarodni put i ideje učesnika konkursa, Dan 24. avgust 1937; Momčilo Tapavica, Pogrešno rešenje trgova, Dan 25. avgust 1937; Momčilo Tapavica, Centar treba dizati u visinu a ne izgrađivati ga u širinu, Dan 26. avgust 1937; Dragutin Popović, Urbanistička hronika: Konkurs za regulacioni plan Novog Sada, Beogradske opštinske novine br. 7-8, Beograd, 1937; Anonim, U nedelju se otvara izložba regulacionih planova Novog Sada arhitekte g. Juraja Najdharta, Dan, 26. februar 1939; Anonim, Arhitekta g. Juraj Najdhart održao je predavanje o razvoju i principima modernog urbanizma sa primerom na Novi Sad, Dan, 1. mart 1939; Stari Novosađanin (Daka Popović), Regulacioni plan Novog Sada: Sugestije o kojima treba voditi računa, Dan 25. jun 1940; M. Babić, Železnica i regulacija u Novom Sadu, Dan, 21. jul 1940.

Odabrana literatura: Dušan Grabrijan, Natječaj za regulaciju Novog Sada – kratki grafičko-analitički prikaz natječajnog rada projekta  ’Atina’, Građevinski vjesnik, br. 10, Zagreb, 1937; Branko Maksimović, Novi Sad danas i sutra, Godišnjak Matice srpske, Novi Sad, 1938; Korompai Đerđ, Neka opšta pitanja prostornog razvoja i uređenja Novog Sada, separat, Epiteset br. 2, Budimpešta, 1941;Mihajlo Mitrović (Urednik), Gradovi i naselja u Srbiji: razvoj, urbanistički planovi i izgradnja 1946-1951, Urbanistički zavod NR Srbije, Beograd, 1953. 71-84; Daka Popović, Prilog urbanističkom i arhitektonskom razvoju Novog Sada, Rad Vojvođanskih muzeja br.12-13, Novi Sad, 1964. 153-161; Tomilav Premerl, Hrvatska moderna arhitektura između dva rata, Arhitektura, br. 156−157, Zagreb, 1976; Ljubinko Pušić, Urbanistički razvoj gradova u Vojvodin, Matica srpska, Novi Sad, 1987. 124−125, 140−144; Dejan Pajović (Urednik), Novi Sad – Slika grada, Zavod za urbanizam, Novi Sad, 1996; Slobodan Jovanović, Urbanizam i arhitektura prve polovine XX veka u Vojvodini, DaNS maj 1998. 18-19; Jelica Karlić-Kapetanović, Juraj Najdhart: život i djelo, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990. 89−92, 323, 335; Vladimir Mitrović, Juraj Najdhart i Novi Sad, DaNS, br. 23, Novi Sad, 1998, 33; Slobodan Jovanović, Arhitektura Novog Sada druge polovine XX veka, DaNS br. 32, Novi Sad 2000. 23-35; Ljiljana Blagojević, Novi Beograd: osporeni modernizam, Zavod za udžbenike, Arhitektonski fakultet, Beograd, 2007. 33-43; Vladimir Mitrović, Arhitektura XX veka u Vojvodini, MSUV, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010. 154-155; Umetnička topografija Novog Sada, Matica srpska, Novi Sad, 2014. 118-121; Vladimir Mitrović, Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014), Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2014.

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper

Arhitektura i totalitarizmi 20. veka: Arhitekta Albert Šper

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Orion art, Beograd, 2018.

(129 str.: ilustr.; 24 cm)

ISBN 978-86-6389-087-9

Cena: 1000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Arhitektura Alberta Špera ostaće upamćena kao vrhunac ujedinjenja društvenog poretka i graditeljstva. Kasnija tumačenja, ne mogašvi se osloboditi ideološkoj naboja, nisu na pravi način posmatrala pojavu kakvu, bez sumlje, predstavlja Šper i njegovo graditeljstvo. Dugo je vremena trebalo proći da bi se uvidela veza njegove arhitekture sa nemačkim graditeljstvom XIX veka, prvenstveno Šinkelom i arhitektima njegovog kruga. Uvek je posmatrana kao sastavni deo nemačke ratne mašine koja je težila porobljavanju i ostavanju drugih naroda i njihovih teritorija.

Sadržaj: Društvene prilike / Umetnost nacističkog perioda / Moderna arhitektura i nacizam / Totalitarizam u arhitekturi tridesetih godina / Pol Ludvig Trost / Život i delo Alberta Špera / Partijsko polje u Nirnbergu / Nemački paviljon na svetskoj izložbi / Vajarski atelje u Bavarskoj / Nova kancelarija Rajha / Urbanistički planovi za novu prestonicu / Veliki projekti / Zaključak / Literatura

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014)

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 2016.

(159.: ilustr.; 23 x 17 cm)

ISBN 978-86-6333-032-0

Cena: 600 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Kao aktuelni tumač arhitektonske stvarnosti Mitrović se bavi i socijalno ekonomskim aspektima koji predstavljaju okvir i ograničenje za potpuno slobodno arhitektonsko izražavanje, institucijom arhitektonskog konkursa, ali i značajem arhitektonske publicistike i aktivnog rada strukovnih organizacija i udruženja na promociji struke. Kao pedantan tumač svih pojava vezanih za temu kojom se bavi Mitrović u svojim tekstovima obrađuje i polje likovnih i primenjenih umetnosti vezanih za arhitektonsko stvaralaštvo, kako kroz delovanje samih arhitekata, tako i kroz korišćenje arhitektonskih dela kao umetničkih i dizajnerskih motiva. Zaključke o postojanju određenih zakonitosti, uticaja i pojava u savremenoj arhitektonskoj praksi autor donosi sa velikom sigurnošću, s obrzirom da svojim istraživanjima obuhvata veliki broj neposredno proučavanih autora i njihovih objekata, ali i znatno širi prostorni i vremenski opseg proučavane pojave ili teme. (…) Iz recenzije dr. Dubravke Đukanović

Arhitektura XX veka u Vojvodini

Arhitektura XX veka u Vojvodini

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavači: Muzej savremene umetnosti, Akademska knjiga, Novi Sad, 2010.

(430 str.; ilustr.; 24 x 22 cm) + rezime (engleski)

ISBN 978-86-84773-69-4

Cena: 3000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

Monografija Arhitektura 20. veka u Vojvodini je zamišljena kao iscrpna i razrađena istoriografska, teorijska i analitičko-sintetička studija moderne, postmoderne i savremene arhitekture u Vojvodini.  Ova monografija daje iscrpan i detaljan uvid u osnovne tokove i tendencije arhitekture u Vojvodini. Knjiga je postavljena i realizovana po najvišim naučnim standardima. Monografijom se pokazuje da autor izuzetno poznaje društvene, političke, kulturalne, umetničke i arhitektonske uslove i okolnosti u Vojvodini. Podjednaka pažnja je posvećena kako značajnim arhitektonskim delima, tako složenim stvaralačkim praksama arhitekata. Razrađene su važne i široj javnosti nedovoljno poznate činjenice o arhitektonskim praksama u Vojvodini. Ovo izuzetno delo će svojom temeljnošću i pedantnošću nadoknaditi veliku prazninu u prezentovanju vojvođanskog arhitektnskog nasleđa. Izuzetan kvalitet ove knjige je i u spremnosti autora da poveže istoriju moderne arhitekture sa istorizacijama savremene arhitekture…

(dr Miško Šuvaković)

Arhitekta Đorđe Tabaković

Arhitekta Đorđe Tabaković

Autor: Vladimir Mitrović

Izdavač: Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin,  2005.

(228.: ilustr.; 23 x 19 4 cm) + rezimei (engleski, nemački i mađarski)

ISBN 86-80929-01-8

Cena: 2000 din + PTT troškovi

Knjige mozete naruciti od autora na mail adresu vladimir.mitrovic64@gmail ili na telefon 063 57 22 29

U faktografskom i analitičkom pogledu ova monografija značajno prevazilazi sve dosadašnje radove o arh. Tabakoviću. Obiljem novih podataka i utemeljenih zapažanja, ona zaokružuje dosadašnje vrednovanje i tumačenje njegovog dela. Odlikuje se brojnim metodološkim novinama, podsticajnim za dalje proučavanje srpske arhitekture. Pisana jasnim stilom, predmet svoje rasprave razmatra stručno i obavešteno, razumljivo i najširoj čitalačkoj publici. Ova monografija će dugo predstavljati nezaobilazno štivo u domaćoj nauci…. (Prof. dr Aleksandar Kadijević);

Monografija o arh. Tabakoviću i njegovom delu razultat je dugogodišnjeg predanog istraživačkog rada istoričara umetnosti Vladimira Mitrovića. On se protekle decenije sa zapaženim uspehom bavio različitim oblicima proučavanja i popularizacije arhitekture i kao urednik svakako najboljeg srpskog arhitektonskog časopisa (DaNS) i kao autor brojnih tekstova iz oblasti istorije arhitekture, posebno sa područja Vojvodine 19. i 20. veka. U ovom monografskoj studiji Mitrović je upotrebio svu svoju akribičnost, pokazao potpuno vladanje naučnim metodom kao i punu posvećenost temi… (dr Zoran Manević)

Nikola Dobrović i Novi Sad – Konkurs za pozorište iz 1928. godine

(Tekst je pisan za naučni simpozijum ”Arhitekta Nikola Dobrović (1897-1967) pedeset godina posle” оdržan u Beogradu 22. decembra 2017. i publikovan je u jesenjem broju časopisa ”Kultura”)

 

Vladimir Mitrović

Arhitektonska karijera Nikole Dobrovića u dosadašnjoj istoriografiji već je definisana po gradovima i periodima u kojima je stvarao – Praški (1923-1934), Dubrovački (1934-1943) i Beogradski (1945-1967).

Studije arhitekture Dobrović je započeo u Budimpešti (1915), a nakon prekida zbog Prvog svetskog  rata, nastavio ih je na Odseku za arhitekturu Visoke škole za arhitekturu i građevinu na Češkom tehničkom univerzitetu u Pragu, gde je diplomirao 1923. godine. Po okončanju studija, Dobrović boravi nekoliko meseci u Beogradu bezuspešno tražeći angažman. Posredstvom svojih praških profesora Dobrović po povratku u Prag profesionalnu karijeru započinje prvo u ateljeu Bohuslava Hipšmana (1923-1925) da bi potom  kratko radio u ateljeu profesora dr Antonina Engela. Od 1925. u Dobrović kao arhitekta deluje u poznatom graditeljskom biro ‘’Dušek – Kozak – Maca’’, koje je u to vreme jedno od najvećih i najzaposlenijih preduzeća u Pragu. Od 1929. godine do povratka u zemlju 1934, delovao je kao slobodan umetnik, preuzimajući samostalno radove.  Ljiljana Babić u svom tekstu publikovanom u časopisu Arhitektura urbanizam povodom Dobrovićeve smrti, detaljno govori o njegovim praškim počecima, sa puno detalja koji očigledno potiču iz razgovora sa arhitektom.[1] Tanja Damljanović u značajnoj meri dopunjava dotadašnje podatke o Dobrovićevom praškom period, otkrivajući i neke njegove nove objekte nastale u čehoslovačkoj prestonici, u saradnji sa arh. Bohumirom Kozakom, ili samostalno.[2]

Slikar Petar Dobrović u svojim intervjuima i pismima, mada indirektno, pominje Nikolin rad do 1930. gde pripada i konkurs za novosadsko pozoriše. U jednom razgovoru sa Miroslavom Krležom, objavljenom u zagrebačkom časopisu Savremenik (oktobar / decembar 1931), Petar kaže: ‘’Moga brata Nikolu proglasili su u Beogradu kubistom i češkim imitatorom, a u Holandiji su za njega utvrdili da je u svakom pogledu originalan i samonikli talenat’’. Takođe, u jednom pismu upućenom Milanu Kašaninu (21. marta 1930) pominje da je nedavno slučajno upoznao najvećeg teoretičara savremene arhitekture Holanđanina Theo van Doesbourga, ‘’kao poznavaoca i velikog prijatelja radova moga brata, koga lično i ne poznaje’’.[3]

Beograd je 1929. godine čuo za ime Nikole Dobrovića kao dobitnika međunarodne nagrade za Terazijsku terasu. Bilo je to novo ime za jugoslovensku javnost, ime mladog arhitekte koji šalje svoj konkursni rad iz Praga. To je ujedno i prvi direktni dodir Beograda sa modernom arhitekturom. Projekat je bio poslednja reč arhitekture toga vremena, češka recenzija moderne arhitekture.[4] Ove Minićeve reči bi se mogle primeniti i za konkursni rad za Novosadsko pozorište, uz dodatak da domaća sredina, posebno malena kakva je bio Novi Sad toga doba, jednostavno nije mogao prihvatiti takvu količinu moderne arhitekture. Jednom rečju, Dobrovićevi praški konkursni radovi za Novi Sad i Beograd bili su suviše smeli i suviše moderni za domaću sredinu još nenaviknutu na savremena stremljenja u arhitekturi. Isto važi i za konkurs za Kupalište Bačvice u Splitu (1930).

Dobrovićev konkursni rad za Novosadsko pozorište nastao je u decembra 1928. kada je konkurs raspisan ili, što je verovatnije, u period januar – februar 1929. godine, kao i konkurs za Terazijsku terasu, na kome radi nekoliko meseci kasnije. Ova dva njegova konkursna rada stoga se mogu s pravom smatrati delom njegovog praškog perioda ne samo zbog činjenice da su tamo nastali već i zbog očiglednog utucaja i arhitektonskih okolnosti u tadašnjoj savremenoj arhitekturi Čehoslovačke i posebno Praga. Nema sumnje da je konkurs za Novosadsko pozorište bio jedan od prvih nastupa moderne arhitekture u domaćoj sredini i da je samom Dobroviću bio veoma važan te da je bio posebno zainteresovan za njegovo ostvarenje. Svakako ne treba zanemariti i njegove čvrste porodične veze sa Novim Sadom.[5] Konkursni rad za pozorište u Novom Sadu objavljivan je kompletno ili delimično u više navrata.[6]  Isti rad  Dobrović je (verovatno) izlagao na svojim zajedničkim izložbama sa bratom Petrom u Beogradu (1930) u Hagu, Roterdamu i Novom Sadu (1931) i Pragu (1932).[7]

O organizovanju i toku konkursa za pozorište u Novom Sadu postoji monografski tekst.[8] U njemu su, između ostalog, detaljno i na osnovu arhivskih dokumenata iz Istorijsokog arhiva Novog Sada, opisane pripreme za konkurs, lokacija predviđena za buduću pozorišnu zgradu, sastav konkursne komisije i učesnici, kao i razultati a potom odjeci i reagovanja stručne i široke javnosti.

Na konkurs je pristiglo 39 radova do kraja roka za predaju (5. mart 1929) koji su tokom aprila bili predstavljeni javnosti u zgradi Matice srpske na glavnom gradskom trgu. Razultate konkursne utakmice objavila je novosadska Zastava.[9]  Ocenjivački odbor, u kome je suprotno preporukama Jugoslovenskog udruženja inženjera i arhitekata, bio sam jedan arhitekta, D. Brašovan, koji je i sam uzeo učešće u konkursnoj utakmici, doneo odluku da se prva nagrada ne dodeli. Drugu nagradu je osvojio novosadski arhitekta Lazar Dunđerski (pod šifrom ‘’Režiser’’), treću hrvatski arhitekta Alfred Albini (‘’Dunav – Osijek’’) dok je otkupljeno čak pet radova – Nikole Dobrovića (‘’Broj 9’’), Đorđa Tabakovića (‘’Novi Sad’’), Gojka Todića (‘’Dubravka’’), Ede Mikloš-Štajnera (‘’Nada’’) i braće Branka i Petra Krstića (‘’Thaleia’’).

Najkvalitetniji opis svog konkursnog rada dao je sam Dobrović u tekstu objavljenom u ljubljanskoj Arhitekturi. ‘’ Pozorišna zgrada zauzima horizontalno tačno mesto prema regulacionom planu Novog Sada. Samo je najbliža okolina uređena, kako to iziskuju ulazi i izlazi u gledalište, u manipulacione prostorije same pozornice i u administrativni deo sa glumačkim domom. Vertikalno je visina prizemlja ustanovijena na kotu 79.00 zbog blizine podzemne vode, a ni najniži delovi zgrade ne prevazilaze kotu 75.50. Radi štednje određen je mesto masivnih zidova sistem stubova. Unutrašnji raspored zgrade sastoji se iz tri glavna dela:

 1. A) Gledalište. Glavni ulaz, komponovan sa strane ulice Kraljice Marije, može sa svojim dimenzijama propustiti i veći broj posetilaca odjedanput. Iza prostornog vestibula još prostornija hala smanjiva svojim centralnim položajem broj uzidanih kubnih metara. Oko nje centralno su smeštene garderobe. Dalje vezuje ona sva stepeništa i za spratove dovoljno dimenzovane prostorije sa klozetima. Gledalište je kombinacija amfiteatra i gledališta sa redovima (Rang-theater). Amfiteatralni parter sa svojih 448 mesta za sedenje omogućuje svakomu gledaocu udobnu poziciju. Osim hale za osvežavanje služi još i promenoar sa zimskom baštom i balkonom, koji je određen i za svečanosti. Prvi red (Rang) je sa 180 mesta i 10 zatvorenih loža za 56 osoba. Lože zauzimaju prema pozornici samo frontalni položaj, jer smeštene po stranama pokazuju dosta rđavih osobina, kao što su: optički ne pružaju prednosti, koje bi odgovarale njihovoj ceni, pregrade među ložama sprečavaju pogled, pa i sama je pozicija tela nezgodna. Oko ovoga reda nalazi se prostoran promenoar. Drugi red, sa 336 mesta, u ostalom sličan prvome, simetrično je razdeljen prostorom za stajanje, dok su lože, smeštene kao u prednjem redu, otvorene i sa niskom barijerom.
 2. B) Pozornica. Prema postojećim propisima pozornica je sasvim odeljena od gledališta. Sama površina za igru, dovoljno dimenzovana, omogućava radi transparentnog osvetljavanja, da je priredivanje velikih scena, uokvirenih okruglim horizontom (Kuppel-horizont) i prozirno. Prolaz ispod nivoa pozornice za vreme igre održava se hodnikom ispod horizonta. Za što bržu pregradnju scena i uopšte manipulaciju omogućava se izmena pojedinih slika u horizontalnom pravcu pomoću točkova i montažnih spratova. Sa donjom pozornicom su viši prostor za orkestar i instrumente s ormarima u zidu za note.
 3. C) Garderobe. Razdeljene su na dva sprata uz pozornicu, zasebno za glumice i glumce. Vertikalna su veza stepeništa. Hodnici i garderobe snabdevene su, radi smeštanja odela i sl. ormarima u zidu. Krojačke radionice i stovarišta kostima nalaze se u trećem spratu. Administrativno odeljenje i dom glumaca zauzima zadnji deo zgrade. U prizemlju, iza sporednog ulaza nalazi se stan vratara. U ostalom delu smeštene su kancelarije ekonomsko-administrativnog vodstva. Za probe predviđena je naročita sala. Dalje je uređena knjižnica i sala za studiranje, a za razonodu služe terasa i balkoni.’’[10]

Iz jednog dokumeta Istorijskog arhiva Novog Sada saznajemo i komentar žirija na Dobrovićev rad. Konkursni rad pod geslom ‘’9’’, stoji u dokumentu, rešio je pitanje komunikacije dobro, stepeništa za parter zamišljena su anfiteataran proctor u prizemlju. Gledalište ima suviše širok proscenijum u slučaju jednog salonskog komada, kada se svede ‘’arlekin’’ na minimum, mesta sa strane su neupotrebljiva. Sedišta u prvom spratu sa strane sasvim su pogrešno postavljena u pravoj liniji i nemoguća su zbog vizuere; lože koje treba da budu glavni deo prvog sprata su degradirane. Isto se odnosi i na drugi sprat, gde su lože sasvim nepotrebne za ovo pozorište. Arhitektura je moderna, veoma slobodan i interesantna. Autor je binu i prostor oko bine vrlo dobro rešio. [11] Kako je u žiriu bio jedini arhitekta Dragiša Brašovan i jedan građevinski inženjer iz gradske uprave, Nikola Plavšić, navedeni ovako stručni komentar su mogli napisati samo oni. Naravno uz pomoć nekog ko je sasvim upoznat sa svim procesima pozorišnih predstava, a to je, u ovom slučaju takođe član žirija, Petar Konjović, tadašnji direktor pozorišta u Novom Sadu. I pored svega navedenog, stoji Strajnićeva primedba da je ‘’nerazumljivo zašto je žiri bio sastavljen od nestručnjaka i samo od jednog arhitekte, Dragiše Brašovana. Prema tome isključeno je da bi žiri, u kome je bio jedini stručnjak D. Brašovan, mogao kompletno i nepristrasno suditi o projektima… A kako da se u ovu kompetentnost ne sumnja kada se zna da je Savet, kada je pozvao D. Brašovana da se primi članstva žirija, istovremeno poručio i kod njega projekat (pod oznakom ‘’Hors concours’’).[12] Posebnu ljutnju Strajnića, inače najžešćeg kritičara ove konkursne utakmice, izazvao je stav žirija da je Dobrovićev rad predstavlja ‘’odviše modernu i za Novi Sad nesavremenu arhitekturu’’.

Komentar žirija o Dobrovićevim greškama u rešavanju tehničkih problema loža i unutrašnjih komunikacija, i na samog je autora ostavio dubok utisak koji se vidi u njegovom pismu upućenom z Praga već 31. maja 1929. godine gradonačelniku Novog Sada, dr Branislavu Boroti, gde se, ne bez doze gneva, žali na Brašovanov postupa i zahteva isti tretman za sebe: ‘’… da bi mogao pokazati sveje sposobnosti u punom opsegu, kao što je to učinio g. Brašovan, d ana svoj trošak putujem u Novi Sad i da predam lično svoje radove, kao što je bio učinio g. Brašovan i da obrazložnim svoje planove članovima ocenjivačkog odbora koliko god to bude trebalo, kao što je bio učinio i g. Brašovan’’. Dalje Dobrović skoro ljutito komentariše gradonačelniku izjavju dnevnim novinama na mađarskom jeziku koje su u to vreme bile štampane u Subotici. ‘’ U stvari Vašeg mišljenja o mom projektu obelodanjenom u Bacsmegyei Naplo, da on sadržava takve elementarne greške i da (je) zbog toga morao pri dodeljivanju nagrada da ispadne iz kombinacije, slobodan sam upozoriti Vas, da ste se izvolili prenagliti. Kritičar sam i suviše hladan, tako da mogu ne samo odrediti sa sigurnošću kakvom je nivou moj projekat u evropskoj relaciji, nego i ustanoviti sa lakoćom, koliko može jedan nestručnjak, makar bi on i gradonačelnik bio, da se razume u tehničke znanosti. Zbog toga ne smatram Vašu izreku za uvredljivu, ali izvolite i drugima omogućiti, da se svojom radinošću i požrtvovanošću ponište izvesne predrasude, koje u sebi gajite i da pokažu na ono usko i jednostrano stanovište sa kojeg polazite, ne samo u raspisivanju konkursa, menjanju uslova i ocenjivačkog odbora i određenju rokova nego i u samom poverivanju gradnje’’.

Da je Dobroviću ovaj konkursni projekat bio izuzetno važan potvrđuje i drugo pismo, intonirano u znatno blažem i umerenijem tonu, takođe upućeno novosadskom gradonačelniku, ovoga puta iz samog Novog Sada 26. novembra 1930. godine, u kome autor iznosi konkretnu ponudu: ‘’… Ako Grad Novi Sad pristine da se pozorište podigne prema planovima koje sam ja projektovao i ako se meni poveri izvođenje gradnje, ja ću, pošto mi stoji na raspoloženju jedna jaka finansijska grupa čeških finansijera iz Praga, staviti sav za izgradnju pozorišta potreban capital u iznosu od oko 11 miliona dinar ana raspoloženje. Obavezujem se izvršiti gradnju strogo prema projektu od najboljeg materijala. Prema tome, molim Vas g. Gradonačelniče, da ovaj moj predlog izvolite saopštiti gradskom Savetu, pre svega radi principijelnoga prihvata, pa ako Gradski Savet u načelu prihvati ovaj predlog i o tome mene putem moga opunomoćenika advokata dr Koste Hadži izvesti, podneću Vama i Gradskom Savetu i plan za amortizaciju uloženog kapitala kao i uslove za obezbeđenje amortizacionih rata o čemu će imati Gradski Savet posebnu odluku doneti.’’[13] Kaako vidimo, Dobrovićev predlog se odnosio ne samo na ponudu svog projekta i rada na izvođenju već i neku vrstu finansijske konstrukcije za obezbeđivanje samih sredstava za izgradnju. Predlog je odbijen sa obrazloženjem da bi Grad bio vezan u pogledu izbora nacrta i izbora izvođača same gradnje.

Tokom narednih par godina ideja ali i konkretna akcija oko podizanja nove pozorišne zgrade polako je gubila svoj prvobitni entuzijazam i faktički se polako gasila. Kada je 1. decembra 1936. godine otvorena nova zgrada Sokolskog doma, podignuta po projektima arh. Đorđa Tabakovića, koji je predviđao i za to vreme pristojno uređenju i definisanu pozorišnu salu, konačno se odustalo od izgradnje namenske pozorišne zgrade. Tokom narednog perioda sve aktivnosti pozorišta u Novom Sadu odvijale su se u Sokolskom domu kao i u vremenu posle Drugog svetskog rata, kada se u zgradi, pored predstava, sada već Srpskog narodnog pozorišta, održavalo i Sterijino pozorje (od 1956), kao najveća manifestacija jugoslovenske pozorišne umetnosti.

Непосреда околина локације предвиђене за изградњу позоришта убрзо је постала својеврсна поставка на отвореном са данас већ класичним примерима модерних дела српских архитеката – Драгиша Брашован, Милан Секулић, Ђорђе Табаковић, Данило Каћански. Тако је, различитим сплетом историјских околности, Нови Сад остао не само без нове зграде за Српско народно позориште већ и без дела архитекте Николе Добровића, великана српске модернистичке архитектуре. Tako je konkurs za novosadsko pozorište iz 1928/29. godine, kao verovatno jedna od u domaćoj istoriografiji najviše komentarisanih, publikovanih i analiziranih manifestacija ove vrste arhitektonskog stvaralaštva u međuratnoj Kraljevini Jugoslaviji, ostalo, nažalost, bez konkretnog razultata.

Korišćena literatura:

Anonim, (31. mart 1929) Za konkurs pozorišta pristiglo 39 planova, Zastava, str. 8.

Anonim, (1931) Uspjeh Petra Dobrovića slikara i Nikole Dobrovića arhitekte u Holandiji, Savremenik 16-18, Zagreb: str. 299-300.

Anonim, (2. mart 1932) Izložba braće Dobrović u Pragu, Vreme, str.  2.

Babić, Ljiljana. (1967) Arhitekta Nikola Dobrović, Arhitektura urbanizam br. 43, Beograd, str. 22-31.

Vukotić Lazar, Marta. (2002) Beogradsko razdoblje Nikole Dobrovića (1945-1967), Beograd: Plato, str. 35. 37-38.

Damljanović, Tanja. (1995/96) Prilog proučavanju praškog perioda Nikole Dobrovića, Saopštenja XXVII-XXVIII, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, str. 237-251.

Dobrović, Nikola. (1931) Konkursni radovi za pozorišnu zgradu u Novom Sadu, Arhitektura br. 3, Ljubljana: str. 76-78.

Dobrović, Nikola. (1971) Savremena arhitektura 5, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, str. 183.

Dokumentacija o stvaralaštvu Petra Dobrovića 3. Likovne kritike, intervjui, politički članci, pisma (Priredila Olga Dobrović), (2002), Novi Sad: Galerija Matice srpske, str. 81, 150. ćirilica

Krstić, Dušan. (1969) Prilog biografiji arh. Nikole Dobrovića – konkurs za novosadsko pozorište, Arhitektura urbanizam br. 56-57, Beograd: str. 28-29.

 1. J. (2. mart 1932) Dobrovići izlažu u Pragu, Politika, str. 10.

Macura, Milorad. (1967) Ličnost Nikole Dobrovića, Arhitektura urbanizam 43, Beograd, str. 38.

Minić, Oliver. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Arhitektura urbanizam 43, Beograd, str. 36-37.

Mitrović, Vladimir. (1994) Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine sv. 36, Novi Sad: Muzej Vojvodine, str. 209-218.

Mitrović, Vladimir. (2016) Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014), Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, str. 13-20.

Perović, Miloš. Krunić, Spasoje. (Urednici), (1998) Nikola Dobrović: Eseji, projekti, kritike, Beograd: Arhitektonski fakultet, Muzej Nauke i tehnike, Muzej arhitekture

Petričić, Branko. (1967) Sećanje na arhitektu Nikolu Dobrovića, Arhitektura urbanizam 43, Beograd, str. 37.

Popov, Dušan. (1996) Najstariji, stariji, mlađi, najmlađi Kosta Hadži, Sveske za istoriju Novog Sada br. 7, Novi Sad: Novosadski klub i ‘Prometej’, str. 19-32.

Popović, Žorž. (1986) Istorija arhitekture pozorišta, kazallišta, gledališča i teatra Evrope i Jugoslavije, Beograd: Građevinski fakultet, str. 481-483.

Strajnić, Kosta. (1929) Za savremenu arhitekturu – povodom konkursa za Novosadsko pozorište, Letopis Matice srpske, knj. 32, sv. 3, Novi Sad: Matica srpska, str. 400-403.

 1. E. (24. maj 1931) Izložba slika g. Petra Dobrovića i arhitektonskih projekata g. Nikole Dobrovića u Roterdamu, Vreme, str. 7.

Hakman, Stefan (1930) Zajednička izložba P. Dobrovića, R. Stijovića, N. Dobrovića, Misao sv. 7-8, Zagreb, str. 495-498.

 

[1] Babić, Ljiljana. (1967) Arhitekta Nikola Dobrović, Arhitektura urbanizam br. 43, Beograd, str. 24.

[2] Damljanović, Tanja. (1995/96) Prilog proučavanju praškog perioda Nikole Dobrovića, Saopštenja XXVII-XXVIII, Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, str. 237-251.

[3] Dokumentacija o stvaralaštvu Petra Dobrovića 3. Likovne kritike, intervjui, politički članci, pisma (Priredila Olga Dobrović), (2002), Novi Sad: Galerija Matice srpske, str. 81, 150.

[4] Minić, Oliver. (1967) Dobrović – život posvećen arhitekturi, Arhitektura urbanizam 43, Beograd, str. 36.

[5] Dobrovićeva supruga Ivanka Dobrović (1920-1995) potiče iz poznate novosadske porodice grčkog porekla dr Koste Hadži. Njena starija sestra, Olga Dobrović (1903-1995), bila je udata za Nikolinog brata, slikara Petra Dobrovića, koji je na nekoliko slika ovekovečio njihov porodični dom na novosadskoj Podbari. Supružnici, dve sestre i dva brata, povremeno su boravili u toj kući sa dvorištem prepunim zelenila. O porodici Hadži detaljnije: Popov, Dušan. (1996) Najstariji, stariji, mlađi, najmlađi Kosta Hadži, Sveske za istoriju Novog Sada br. 7, Novi Sad: Novosadski klub i ‘Prometej’, str. 19-32.

[6] Strajnić, Kosta. (1929) Za savremenu arhitekturu – povodom konkursa za Novosadsko pozorište, Letopis Matice srpske, knj. 32, sv. 3, Novi Sad: Matica srpska, str. 400-403; Dobrović, Nikola. (1931) Konkursni radovi za pozorišnu zgradu u Novom Sadu, Arhitektura br. 3, Ljubljana: str. 76-78; Dobrović, Nikola. (1971) Savremena arhitektura 5, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika, str. 183; Krstić, Dušan. (1969) Prilog biografiji arh. Nikole Dobrovića – konkurs za novosadsko pozorište, Arhitektura urbanizam br. 56-57, Beograd: str. 28-29; Popović, Žorž. (1986) Istorija arhitekture pozorišta, kazališta, gledališča i teatra Evrope i Jugoslavije, Beograd: Građevinski fakultet, str. 483; Vukotić Lazar, Marta. (2002) Beogradsko razdoblje Nikole Dobrovića (1945-1967), Beograd: Plato, str. 35.

[7] Hakman, Stefan (1930) Zajednička izložba P. Dobrovića, R. Stijovića, N. Dobrovića, Misao sv. 7-8, Zagreb, str. 495-498; Anonim, (1931) Uspjeh Petra Dobrovića slikara i Nikole Dobrovića arhitekte u Holandiji, Savremenik 16-18, Zagreb: str. 299-300; T. E. (24. maj 1931) Izložba slika g. Petra Dobrovića i arhitektonskih projekata g. Nikole Dobrovića u Roterdamu, Vreme, str. 7; Anonim, (2. mart 1932) Izložba braće Dobrović u Pragu, Vreme, str.  2; M. J. (2. mart 1932) Dobrovići izlažu u Pragu, Politika, str. 10.

[8] Mitrović, Vladimir. (1994) Konkurs za gradnju pozorišta u Novom Sadu iz 1928/29. godine, Rad Muzeja Vojvodine sv. 36, Novi Sad: Muzej Vojvodine, str. 209-218. Tekst je preštampan sa manjim korekcijama u: Mitrović, Vladimir. (2016) Iz istorije kulture i arhitekture: Zapisi jednog istraživača (1994-2014), Novi Sad: Muzej savremene umetnosti Vojvodine, str. 13-20.

[9] Anonim, (31. mart 1929) Za konkurs pozorišta pristiglo 39 planova, Zastava, str. 8.

[10] Dobrović, Petar. (1931), Nav. delo, str. 76-78.

[11] IANS-F.150.24894/1936.

[12] Strajnić, Kosta. Nav. delo. str. 401.

[13] Oba Dobrovićeva pisma se čuvaju u Istorijskom arhivu Novog Sada: IANS-F.150. 35692/1929.